Show simple item record

dc.contributor.authorÖzgen, İlker Tolga
dc.contributor.authorTaşkıran, Hanifegül
dc.contributor.authorKaya Mutlu, Ebru
dc.contributor.authorAtay, Canan
dc.date.accessioned2020-04-03T20:59:17Z
dc.date.available2020-04-03T20:59:17Z
dc.date.issued2018-04-18T00:00:00Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/16227
dc.description.abstractAmaç: 8-12 yaş arası Tip1 Diyabetes Mellitus’lu (T1DM) çocuklar ile sağlıklı çocukların el fonksiyonlarının karşılaştırılmasıdır.Materyal-Metod: Bu amaçla 8-12 yaş aralığında T1DM tanısı konmuş çocuklar (n=46) ile sağlıklı çocuklar (n=51) olmak üzere iki grupçalışmaya dahil edildi. Grupların üst ekstremite eklem hareket açıklığı (EHA) universal gonyometre ile, kas kuvveti -Hand-held- dinanometre(Lafeyette Instrument®, Lafayette,IN) ile, elin kaba kavrama kuvveti -Hand-Grip- El Dinamometresi JAMAR (JAMAR, JA Preston Co,Michigan, USA) ile, parmak kuvveti -pinchmetre- Baseline® (MechanicalPinch Gauges, NexGen Ergonomics, Inc.Montreal, Canada) ile, elinfonksiyonel değerlendirilmesi Modifiye-Jebsen-Taylor El Fonksiyon Testi (JTEFT) ve Purdue-Pegboard testi ile ve yaşam kalitesi Çocuklar İçinYaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) ile değerlendirildi.Bulgular: JTEFT, yazı yazma süresi T1DM grubunun dominant tarafında kontrol grubuna kıyasla anlamlı ölçüde uzun bulundu (p=0,001).T1DM grubunun non-dominant tarafında kart çevirme, büyük-hafif nesneler ve büyük-ağır nesneleri atlatma süresi kontrol grubuna göre anlamlıölçüde uzun bulundu (sırasıyla p=0,001, p=0,001 ve p=0,002). Purdue-Pegboard fonksiyon testinde, kas kuvvetinde ve EHA’da her iki gruparasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Çocukların ÇİYKÖ’nden aldıkları puan ortalamaları karşılaştırıldığında; fiziksel sağlık (p=0,04),psikososyal sağlık (p=0,001), duygusal işlevsellik (0,001), okul işlevselliği (p=0,002) ve ölçek toplam puanı (p=0,001) ile ebeveynleriningörüşlerine göre de duygusal işlevsellik açısından (p=0,02) gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu.Sonuç: Amerikan Diyabet Derneği-nin klinik uygulama kılavuzlarında, rutin muayenede kardiyovasküler ve sinir sistemlerinin analizleriniönermesine rağmen kas-iskelet bozukluklarının değerlendirilmesine yer verilmemektedir. Çalışmamızın sonuçlarına göre, T1DM-li çocukların elfonksiyonlarında, özellikle yazma için dominant taraf ve kart döndürme ve büyük nesneyi hareket ettirmede non-dominant tarafın sağlıklıçocuklara göre etkilendiği bulundu. Ayrıca, yaşam kalitelerinin kontrol grubuna göre düşük olduğu ancak ebeveynlerin bunu tam olarakgöremediği bulundu. Bu nedenle, el fonksiyonlarının değerlendirilmesi gibi kas-iskelet bozukluklarının değerlendirilmesi T1DM’li çocuklarınrutin kontrollerine dahil edilmesi gerektiğini ve T1DM-li çocuklar için fonksiyonel yetenekleri ve yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak içinçok disiplinli bir yaklaşım gerekliliğini düşünmekteyiz.
dc.language.isotr
dc.subjectAtay C., Kaya Mutlu E., Taşkıran H., Özgen İ. T. , -Tip 1 Diyabetes Mellitus-lu Çocuklar Ve Sağlıklı Çocukların El Fonksiyonlarının Karşılaştırılması-, XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, no.99, ss.127
dc.titleTip 1 Diyabetes Mellitus-lu Çocuklar Ve Sağlıklı Çocukların El Fonksiyonlarının Karşılaştırılması
dc.typeConference Paper
local.publication.isinternational0


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record