Advanced Search

Gelişmiş Arama (boole seçenekleri dahil), DSpace 7 arama sayfasında zaten desteklenmektedir. Boole anahtar sözcükleri kullanılabilir ve belirli alanlarda ada göre arama yapmayı da belirtebilirsiniz. Bazı örnekler:

  • Temel arama:

İki kelime yan yana yazılarak aratıldığında sistem tarafından kelimelerin aralarına “AND” bağlacı eklenir. Arama sonucunda her iki kelimenin de geçtiği tüm yayınlar gelmektedir.

Örn: test power yazılarak aratıldığında; https://openaccess.bezmialem.edu.tr/search?query=test%20power

“test” ve “power” kelimelerini içeren yayınlara ulaşılmaktadır.

  •  Boolean arama seçenekleri (AND, OR, NOT) ile arama:

“AND”:

İki kelime arasına AND yazılarak aratıldığında her iki kelimenin de geçtiği tüm yayınlar gelmektedir. Bu arama türü, temel arama özelliğiyle eş değer sonuçlara ulaşmaktadır.

Örn: test AND power yazılarak aratıldığında; https://openaccess.bezmialem.edu.tr/search?query=test%20power

“test” ve “power” kelimelerini içeren yayınlara ulaşılmaktadır.

“OR”:

İki kelime arasına OR yazılarak aratıldığında içinde bu kelimelerden herhangi birinin bulunduğu sonuçları getirmektedir.

Örn: test OR power yazılarak aratıldığında; https://openaccess.bezmialem.edu.tr/search?query=test%20OR%20power

“test” veya “power” kelimelerini içeren yayınlara ulaşılmaktadır.

“NOT”:

İki kelime arasına NOT yazılarak aratıldığında içinde bu kelimelerden ilkini içeren ancak ikinci kelimeyi içermeyen sonuçları getirmektedir.

Örn: test NOT power yazılarak aratıldığında; https://openaccess.bezmialem.edu.tr/search?query=test%20NOT%20power 

“test” kelimesini içeren ancak “power” kelimesini içermeyen yayınlara ulaşılmaktadır.

  • Cümle Arama:

Çift Tırnak İçinde Arama:

İki kelimenin yan yana bulunduğu sonuçlara ulaşmak veya direkt olarak bir cümle (yayın ismi, kişi ismi vb.) aratmak için, aranan ifadeler çift tırnak içine alınmalıdır.

Örn: "cancer research"(tırnak içinde), yazılarak arandığında; https://openaccess.bezmialem.edu.tr/search?query=%22cancer%20research%22

Cancer ve research kelimelerinin yan yana bulunduğu sonuçlara ulaşılır.

  • Belirli Alanlar İçinde Arama:

Yayın İsminde Arama:

dc.title: aranan kelime yazılarak yayın adında tarama gerçekleştirilir.

Örn: dc.title:test, yayın adında “test” kelimesini içeren sonuçları getirir; https://openaccess.bezmialem.edu.tr/search?query=dc.title:test

Özet alanında Arama:

dc.description.abstract: aranan kelime yazılarak özet alanında tarama gerçekleştirilir.

Örn: dc.description.abstract:green, özet alanında “green” kelimesini içeren sonuçları getirir;

https://openaccess.bezmialem.edu.tr/search?query=dc.description.abstract:green

Joker karakter Araması:

Devamı bilinmeyen veya farklı şekillerde yazılan ifadelerin tamamına ulaşmak için kelimenin sonuna * işareti konulmaktadır.

Örn: cov* araması “cov” ile başlayan tüm kelimeleri aratır;

 https://openaccess.bezmialem.edu.tr/search?query=cov*

Tarih Aralığı:

  • date.issued:[1999 TO 2003], 1999 ile 2003 (dahil) arasında bir tarihe sahip yayınları getirmektedir.

Örn: https://openaccess.bezmialem.edu.tr/search?query=dc.date.issued:%5B1999%20TO%202003%5D

  • date.issued:[2010 TO *], 2010'dan sonra (veya dahil) üretilmiş tüm yayınları getirmektedir.

 

Örn. https://openaccess.bezmialem.edu.tr/search?query=dc.date.issued:%5B2010%20TO%20*%5D

Not1: Verilen detaylı arama ipuçlarını araya AND bağlacı ekleyerek birleştirebilir ve daha detaylı sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Örn: dc.title:test AND dc.description.abstract:green AND dc.date.issued:[2014 TO 2020] araması adında “test”, özet bölümünde “green” kelimelerinin geçtiği ve 2014-2022 yılları arasında üretilmiş yayınlara ulaşmaktadır.

https://openaccess.bezmialem.edu.tr/search?query=dc.title:test%20and%20dc.description.abstract:green

 

Not2: İki nokta (:) işaretinin yer aldığı ifadeleri aratmak için çift tırnak (“ “) özelliği kullanılmalıdır.

Örn:

Çift tırnaksız arama:

https://openaccess.bezmialem.edu.tr/search?query=Prognostic%20factors%20of%20patients%20who%20received%20chemotherapy%20after%20cranial%20irradiation%20for%20non-small%20cell%20lung%20cancer%20with%20brain%20metastases:%20A%20retrospective%20analysis%20of%20multicenter%20study

Çift tırnak ile:

https://openaccess.bezmialem.edu.tr/search?query=%22Prognostic%20factors%20of%20patients%20who%20received%20chemotherapy%20after%20cranial%20irradiation%20for%20non-small%20cell%20lung%20cancer%20with%20brain%20metastases:%20A%20retrospective%20analysis%20of%20multicenter%20study%22

 

DSpace'teki tüm aramalar doğrudan Solr'a gönderildiğinden, DSpace tüm Solr arama sözdizimi seçeneklerini destekler. 

Daha fazla bilgi için bkz.  "Standart Sorgu Ayrıştırıcı için Terimleri Belirleme" için Solr belgelerine 

***

Not: Privacy Statement

Bu site, ziyaretçilere daha iyi bir hizmet sunmak, istatistikleri derlemek ve analiz etmek amacıyla toplanan anonim bilgileri kullanabilir. Aksi belirtilmedikçe, bu site yoluyla elde edilmiş bilgiler, sitenin içeriğini geliştirmek, (eğer istediyseniz) size bilgi iletmek ve araştırma amaçlarıyla kullanılacaktır. Bu site aracılığıyla toplanan kişisel bilgiler, geçerli yasalar, mahkeme kararları veya yönetmelikler gereğince (talep edilmesi durumunda) ilgili birimlerle paylaşılabilir. Bir Web sitesini ziyaret ettiğiniz zaman, çerezler (cookies), web işaretleri (beacons), yönlendirme imleri (tags) gibi çeşitli teknolojiler kullanılarak belirli anonim bilgiler toplanabilir. Tarayıcı ayarlarınızı düzenleyerek bir çerez gönderildiği zaman sizi uyarmasını veya çerezlerin tümüyle reddedilmesini sağlayabilirsiniz fakat, bu sitenin bazı özellikleri çerezler olmadan çalışmayabilir. Bu sitede Gizlilik Politikası’nın geçerli olmadığı diğer web sitelerine bağlantılar veya atıflar bulunabilir. Ziyaret ettiğiniz her web sitesinin Gizlilik Politikası’nı okumanızı öneririz.