Goal:
04 - Nitelikli Eğitim

Loading...
Project Logo
Description
Nitelikli Eğitim Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek. Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin başarılması, eğitimin sürdürülebilir kalkınma için en güçlü ve denenmiş araçlardan biri olduğuna dair inancı yeniden vurguluyor. Bu hedef, 2030 yılına kadar tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamasını sağlayacaktır. Ayrıca, uygun maliyetli mesleki eğitime eşit erişim sağlamayı, cinsiyet ve varlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı, nitelikli yükseköğretime herkesin erişmesini sağlamayı da hedefliyor.

Publication Search Results

Now showing 1 - 10 of 26
 • PublicationMetadata only
  Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Ulusal Çalıştayı Sonuç Kitabı
  (2021-12-01T00:00:00Z) Erdoğan, Özcan; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  The effect on the healthy lifestyle behaviors of e-health literacy in nursing students
  (2017-05-12T00:00:00Z) AŞTI, TÜRKİNAZ; KAYA, Hatice; TURAN, Nuray; Çulha, Y; AYDIN, GÖ; AŞTI, TÜRKINAZ
 • PublicationMetadata only
  The impact of epilepsy on preschool children and their families
  (2016-09-01) Tanriverdi, MÜBERRA; Mutluay, Fatma Karantay; TARAKCI, Devrim; GULER, Serhat; Iscan, AKIN; TANRIVERDİ, MÜBERRA; İŞCAN, AKIN
  This study investigated the possible presence of sensory-motor developmental impairments in preschool children with epilepsy and explored epilepsy impact on their activities and quality of life and on the stress load of their family.
 • PublicationMetadata only
  A Catalyst for Social Economy: Society 5.0
  (Istanbul University Publication, 2023-02-01) Toker K.; TOKER, KEREM
  As our planet moves towards the middle of the 21st century, it faces a dizzying digital transformation process. This transformation brings along with it unique and innovative solutions to numerous social, organizational, and managerial issues. The most tangible of these solutions so far is the vision of Society 5.0 announced by the Japanese government in 2016. Within this scope, the purpose of this chapter is to develop conceptual insight into the reasons for the emergence, components, and goals of Society 5.0. Up-to-date research and current reports on the topic have been examined in this context, and a conceptual framework is formed. The findings show that many digital tools of Society 5.0 are already used in economies, but policymakers discuss these tools’ human-centered reuse. As a result, a positive futuristic perspective has been drawn that humanity will continue its life on a more habitable planet for decades to come and unite digital and physical space. Keywords: Society 5.0, Social Economy, Digital Transformation
 • PublicationMetadata only
  Health literacy and diabetes self-care in individuals with type 2 diabetes in Turkey.
  (2020-07-06T00:00:00Z) Aştı, T; İlhan, NESRİN; Telli, S; Temel, B; İLHAN, NESRİN; AŞTI, TÜRKINAZ
 • PublicationMetadata only
  Comparison of scoring systems used in acute pancreatitis for predicting major adverse events.
  (2020-01-07T00:00:00Z) Taşlıdere, B; Biberci, Keskin; Şentürk, H; İnce, ALİ TÜZÜN; Gülen, B; BİBERCİ KESKİN, ELMAS; TAŞLIDERE, BAHADIR; KOÇHAN, KORAY; İNCE, ALİ TÜZÜN; ŞENTÜRK, HAKAN
  OBJECTIVES:Timely identification of patients with acute pancreatitis who are likely to have a severe disease course is critical. Based on that, many scoring systems have been developed throughout the years. Although many of them are currently in use, none of them has been proven to be ideal. In this study, we aimed to compare the discriminatory power of relatively newer risk scores with the historical ones for predicting in-hospital major adverse events, 30-day mortality and 30-day readmission rate.PATIENTS AND METHODS:Patients who had been admitted due to acute pancreatitis were retrospectively investigated. Five risk scoring systems including HAPS, Ranson, BISAP, Glasgow, and JSS were calculated using the data of the first 24h of admission. Predictive accuracy of each scoring system was calculated using the area under the receiver-operating curve method.RESULTS:Overall 690 patients were included in the study. In-hospital major adverse events were observed in 139 (20.1%) patients of whom, 19 (2.5%) died during hospitalization. 30-day all-cause mortality and 30-day readmission were observed in 22 (3.2%) and 27 (3.9%) patients respectively. Negative predictive value of each score was markedly higher compared to positive predictive values. Among all, JSS scoring system showed the highest AUC values across all end-points (0.80 for in-hospital major adverse events; 0.94 for in-hospital mortality; 0.91 for 30-day mortality). However, all five scoring systems failed to predict 30-day readmission.DISCUSSION:JSS was the best classifier among all five risk scoring systems particularly owing to its high sensitivity and negative predictive value
 • PublicationMetadata only
  Okul Öncesi Çocuklardaki Böbrek ve Üreter Taşlarında Üreterorenoskopi Sonuçlarımız
  (2021-05-27T00:00:00Z) İlktaç, Abdullah; İLKTAÇ, ABDULLAH
  AMAÇ:Pediatrik taş hastalığının tedavisinde üreterorenoskopi (URS) oldukça sık olarak kullanılmaktadır. Biz bu yazıda okul öncesi çocukluk döneminde görülen böbrek ve üreter taşlarının tedavisinde URS deneyimimizi paylaşmaktayız.YÖNTEM-GEREÇLER:2013-2020 yılları arasında böbrek ve üreter taşı nedeniyle cerrahi uygulanan 7 yaş altı çocuk hastaların verileri retrospektif olarak analiz edildi. Böbrek taşları için Storz flex X2 7.5 F fleksibl üreteroskopi, üreter taşlarının cerrahisi için ise Richard Wolf 4.5 F semirigid üreteroskopi kullanıldı. Bütün hastaların taşları 272 μm holmium lazer fiber kullanılarak kırıldı. Hastalar için ameliyat esnasında skopi kullanılmadı. Böbrek taşları tedavisi için uygun olan hastalarda 10.7 F 13 cm Cook akses kılıf kullanıldı. Akses kılıfın ilerletilemediği hastalarda kılavuz tel üzerinden fleksibl URS ilerletilerek taşa ulaşıldı. Hastaların üreteral stentleri postoperatif 1. günde direkt üriner sistem grafisi ile kontrol edildi. Ameliyat sonrası 2-4. haftalar arası hastaların direkt üriner sistem grafisi ve üriner ultrasonografi ile değerlendirilmesi sonucunda ya sadece stent çekimi işlemi uygulandı ya da rest kalküllere müdahale edilerek en üst seviyede taşsızlık sağlanmaya çalışıldı. Hastaların komplikasyon oranları ilk 30 gün Clavien-Dindo sınıflamasına uygun olarak kayıt altına alındı. Bütün hastalar ameliyat öncesi ve taşsızlık sağlandıktan sonra metabolik değerlendirme ve medikal tedavinin düzenlenmesi için pediatrik nefroloji ile konsülte edildi.BULGULAR:2013-2020 yılları arasında kliniğimize böbrek ve üreter taşı nedeniyle başvuru sonrasında endoskopik olarak ameliyat kararı alınan 1-7 yaş arası toplam 48 hasta çalışmaya dahil edildi. Böbrek taşı nedeniyle fleksibl URS uygulanan 26 hastanın ortalama yaşı 3.6±1.6 yıl, ortalama taş boyutu 11.5±3.4 mm ve ortalama ameliyat süresi 49±17 dakika idi. Ortalama hastane yatış süresi 1.8±1.9 gün ve taşsızlık oranı ilk cerrahi sonrası %73.1 olarak hesaplandı. İlk ameliyat sonrası bütün çocuk hastalara double J stent takıldı. URS geçmediği için double j stent takılıp ikinci seansta tedavi edilen bir hasta ve 4 mm üstü rest kalkülü olan 5 hastada 2. kez uygulanan f-URS sonrası bu oran %88.5’e yükseldi.Üreter taşı nedeniyle URS yapılan 22 hastanın ortalama yaşı 4.3±1.5 yıl, ortalama taş boyutu 9.7±2.9 mm, ortalama ameliyat süresi 26±6.4 dakika ve taşsızlık oranı ilk cerrahi sonrası % 91 olarak saptandı. Double j stent çekilme esnasında 2 çocuk hastadaki rest kalküllerin endoskopik olarak tedavisi sonrası bütün üreter taşı hastalarında taşsızlık sağlandı.Peroperatif olarak hiçbir hastada komplikasyon gözlenmedi. Postoperatif olarak 3 böbrek taşı ve 1 üreter taşı hastası pyelonefrit nedeniyle yatarak tedavi edildi. Üreter taşı hastalarından bir tanesinin double j kateteri spontan olarak düştü ve hastaya ek müdahale gerekmedi.SONUÇLAR:Çalışmamız özellikle okul öncesi çocuklarda böbrek ve üreter taşlarının tedavisinin deneyimli merkezlerde yüksek taşsızlık ve düşük komplikasyon oranları ile yapılabildiğini göstermesi açısından önemlidir.
 • PublicationMetadata only
  Üniversite Kütüphanelerinde Dijital Çözümler
  (2022-06-01T00:00:00Z) Yalçınkaya, Özlem; YALÇINKAYA, ÖZLEM
 • PublicationUnknown
  Reliability and validity of the Turkish version of the Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry (TREALD-30)
  (2017-04-01) Peker, Kadriye; Kose, Taha Emre; Guray, Beliz; Uysal, Omer; Erdem, Tamer Lutfi; UYSAL, ÖMER
  Objective: To culturally adapt the Turkish version of Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry (TREALD-30) for Turkish-speaking adult dental patients and to evaluate its psychometric properties.