Publication:
BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK NÖROLOJİ SERVİSİNDEKİ COVİD-19 İLİŞKİLİ NÖROLOJİK HASTALIKLAR

No Thumbnail Available

Date

2023-12-13

Authors

Güneş Z.
Matur Z.
Uslu F.
Yaman Kula A.
Güzel V.
Kolukısa M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract

EP - 376 BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK NÖROLOJİ SERVİSİNDEKİ COVİD-19 İLİŞKİLİ NÖROLOJİK HASTALIKLARZELİHA GÜNEŞ , ZELİHA MATUR , FERDA USLU , ASLI YAMAN-KULA , VİLDAN GÜZEL , MEHMET KOLUKISABEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİAmaç:SARS-CoV-2 virüsünün nöroinvazyon mekanizması hâlâ tam olarak bilinmese de Covid-19’la ilişkili iskelet kası, merkezi ve periferik sinir sistemi tutulumları bildirilmiştir. Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi sırasında kliniğimizde yatırılarak takip ve tedavi edilen, Covid-19 enfeksiyonu veya aşısı ile zamansal ilişkisi saptanan hastaların, klinik özelliklerinin belgelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem:Türkiye’de pandeminin başladığı 11 Mart 2020 tarihinden pandeminin sona erdiği 31 Mayıs 2023’e kadar yatırılarak izlenen 1905 hastadan, belirti ve bulgularının başlamasından önceki son 6 hafta içinde, 1) PCR test pozitifliği ve/veya Covid-19 enfeksiyonuyla uyumlu görüntüleme ve klinik bulguları ile Covid-19 tanısı almış, 2) Covid-19 aşısı olmuş hastalar değerlendirmeye alındı.Bulgular:Kırkbeş (%0.02) hastada Covid-19 enfeksiyonu (5’inde post-enfeksiyöz ensefalit, 2’sinde kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati, 1’inde 6. kranial sinir paralizisi, 4’ünde ensefalopati, 1’inde dermatomiyozit, 2’sinde diplopi, 3’ünde polinöropati, 4’ünde demiyelinizan hastalık, 3’ünde Guillain-Barre sendromu, 1’inde miyastenia gravis, 1’inde otoimmün ensefalit, 1’inde santral pontin miyelinolizis, 12’sinde iskemik inme, 2’sinde sinüs ven trombozu, 3’ünde transvers miyelit), 4 (%0.002) hastada Covid-19 aşısı (2’sinde Guillain-Barre sendromu,1’inde 6. kranial sinir paralizisi, 1’inde dermatomiyozit ) ile nörolojik tablo arasında zamansal ilişki saptandı. Aşı ile ilişkili olguların tümü Biontech aşısından sonra gelişmişti.Sonuç:Covid-19 ile ilşkilendirilebilecek nörolojik bozukluklar değerlendirildiğinde, meta-analiz çalışmalarında miyalji, tat ve/veya koku kaybı, baş ağrısı ve özellikle yaşlı hastalarda akut konfüzyon-deliryum gibi nörolojik bulgular ile yakın ilişki kurulabilmiştir. İnme prevelansında İnfluenza çalışmaları ile kıyaslanarak artış olduğu düşünülmektedir, fakat genel popülasyon ile karşılaştırma yapılamamaktadır. Geçirilen enfeksiyonun şiddeti ile de nörolojik durumlar arasında net bir ilişki kurulamamıştır. 39 aylık süreçte kliniğimizde yatırılarak incelenen hastalarda da belli bir hastalık grubu için özel bir sıklık artışı dikkati çekmemiştir.

Description

Keywords

Tıp, Sağlık Bilimleri, Medicine, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE

Citation

Güneş Z., Matur Z., Uslu F., Yaman Kula A., Güzel V., Kolukısa M., \"BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK NÖROLOJİ SERVİSİNDEKİ COVİD-19 İLİŞKİLİ NÖROLOJİK HASTALIKLAR\", 59. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 18 Aralık 2023, ss.772
Page Views

2

File Downloads

0

Sustainable Development Goals