Publication:
Kalıcı İmmunsupresyon Yapılmaksızın Paratiroit Allotransplantasyonu: 44 Olguluk Prospektif Klinik Seri

No Thumbnail Available
Date
2016-11-01T00:00:00Z
Authors
Ayşan, Mustafa Erhan
Ercan, Cilem
Akbaş, Fahri
Kesgin Toka, Cemile
Özten Kandaş, Nur
Başoğlu, Harun
Taşçı, Yunus
Göncü, Beyza Servet
Özdemir, Burcu
Ersoy, Yeliz Emine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Paratiroit allotransplantasyonu (PA-t) kalıcı hipoparatiroidili (KH) olgularda önemli ve görece yeni bir tedavi yöntemidir. Ancak donanımlı laboratuvar alt yapısı ile birlikte deneyimli ve multidisipliner bir ekip gerektirdiği için uygulanması güç bir süreçtir. Bu makalede Türkiye-de Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilk PA-t merkezinde yapılan, literatürdeki en geniş ikinci olgu serisini sunduk. Nakil için, bilgilendirilmiş onamı alınan, segonder hiperparatiroidisi olan kronik böbrek yetmezliği tanılı hastalardan alınan dokular kullanıldı. Bu dokulardan paratiroit hücreleri izole edildi, süspansiyon haline getirildi, 3-4 günlük kültür işleminden sonra KH tanısı olan 44 hastaya (12 erkek, 32 kadın, ortalama yaş: 44,5) transplante edildi. On gün süreyle, aşamalı olarak azalan dozlarda prednizolon uygulaması dışında kalıcı immunsupresyon yapılmadı. Ortalama 16 (1-26) aylık takipte, 32 (%72,7) hastada allograft fonksiyonu görüldü. Bu hastalarda oral ve/veya intravenöz kalsyum ve D vitamini desteği kesildi. Hiçbir hastada komplikasyon gözlenmedi. KH tanılı olguların tedavisinde kalıcı immunsupresyon yapılmaksızın PA-t, komplikasyon riski olmayan, etkin bir tedavi yöntemidir.
Description
Keywords
Citation
Ayşan M. E. , Ercan C., Akbaş F., Kesgin Toka C., Özten Kandaş N., Başoğlu H., Taşçı Y., Göncü B. S. , Özdemir B., Ersoy Y. E. , et al., -Kalıcı İmmunsupresyon Yapılmaksızın Paratiroit Allotransplantasyonu: 44 Olguluk Prospektif Klinik Seri-, Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.61-69, 2016
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals