Person:
GÖNCÜ, BEYZA SERVET

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Last Name
GÖNCÜ
First Name
BEYZA SERVET
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 68
 • Publication
  Open Access
  Xenotransplantation of Microencapsulated Parathyroid Cells as a Potential Treatment for Autoimmune-Related Hypoparathyroidism.
  (2021-08-09T00:00:00Z) Yucesan, Emrah; Basoglu, Harun; Goncu, Beyza; Gul, Burcu; Aysan, Erhan; Ersoy, Yeliz Emine; GÖNCÜ, BEYZA SERVET; YÜCESAN, EMRAH; GÜL, BURCU
 • Publication
  Metadata only
  Kalıcı İmmunsupresyon Yapılmaksızın Paratiroit Allotransplantasyonu: 44 Olguluk Prospektif Klinik Seri
  (2016-11-01T00:00:00Z) Ayşan, Mustafa Erhan; Ercan, Cilem; Akbaş, Fahri; Kesgin Toka, Cemile; Özten Kandaş, Nur; Başoğlu, Harun; Taşçı, Yunus; Göncü, Beyza Servet; Özdemir, Burcu; Ersoy, Yeliz Emine; Taşan, Ertuğrul; Arıcı, Sema; Akçakaya, Adem; Kazancıoğlu, Rümeyza; AKBAŞ, FAHRİ; GÖNCÜ, BEYZA SERVET; ERSOY, YELIZ EMINE; TAŞAN, ERTUĞRUL; AKÇAKAYA, ADEM; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA
  Paratiroit allotransplantasyonu (PA-t) kalıcı hipoparatiroidili (KH) olgularda önemli ve görece yeni bir tedavi yöntemidir. Ancak donanımlı laboratuvar alt yapısı ile birlikte deneyimli ve multidisipliner bir ekip gerektirdiği için uygulanması güç bir süreçtir. Bu makalede Türkiye-de Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilk PA-t merkezinde yapılan, literatürdeki en geniş ikinci olgu serisini sunduk. Nakil için, bilgilendirilmiş onamı alınan, segonder hiperparatiroidisi olan kronik böbrek yetmezliği tanılı hastalardan alınan dokular kullanıldı. Bu dokulardan paratiroit hücreleri izole edildi, süspansiyon haline getirildi, 3-4 günlük kültür işleminden sonra KH tanısı olan 44 hastaya (12 erkek, 32 kadın, ortalama yaş: 44,5) transplante edildi. On gün süreyle, aşamalı olarak azalan dozlarda prednizolon uygulaması dışında kalıcı immunsupresyon yapılmadı. Ortalama 16 (1-26) aylık takipte, 32 (%72,7) hastada allograft fonksiyonu görüldü. Bu hastalarda oral ve/veya intravenöz kalsyum ve D vitamini desteği kesildi. Hiçbir hastada komplikasyon gözlenmedi. KH tanılı olguların tedavisinde kalıcı immunsupresyon yapılmaksızın PA-t, komplikasyon riski olmayan, etkin bir tedavi yöntemidir.
 • Publication
  Metadata only
  HT29 Hücre Hattında Sirkadiyen Ritme Bağlı Gen İfadesinin Kontrolünde Referans Gen Farklılığının Senkronizasyondaki Rolü
  (2020-01-01T00:00:00Z) Göncü, Beyza; ÖZTÜRK, DİLEK; GÖNCÜ, BEYZA SERVET; ÖZTÜRK CİVELEK, DİLEK
 • Publication
  Metadata only
  Biallelic loss of TRAPPC9 function links vesicle trafficking pathway to autosomal recessive intellectual disability
  (2022-01-01T00:00:00Z) Aslanger, Ayça Dilruba; Göncü, Beyza Servet; Düzenli, Omer Faruk; Yücesan, Emrah; Sengenç, Esma; Yeşil Sayın, Gözde; GÖNCÜ, BEYZA SERVET; YÜCESAN, EMRAH
 • Publication
  Metadata only
  Hücre Mikroenkapsülasyonunda Manuel ve Kapsülasyon Sisteminin Hücre İzolasyon Tipi ve Aljinat Yüzdesine Bağlı Verimliliğinin Karşılaştırılması
  (2021-08-01T00:00:00Z) Düzenli, Ömer Faruk; Göncü, Beyza Servet; Selepcioğlu, Harika; Yücesan, Emrah; Ersoy, Yeliz Emine; Akçakaya, Adem; GÖNCÜ, BEYZA SERVET; YÜCESAN, EMRAH; ERSOY, YELIZ EMINE; AKÇAKAYA, ADEM
  Amaç: Birçok endüstriyel sektörde kullanılan polimer malzemeler sağlık bilimlerinde de farklı işlemlerde kullanılmaktadır. Bu işlemlerden biri olan enkapsülasyon sistemi hücre nakli gibi terapötik uygulamalarda tercih edilmektedir. Enkapsülasyon çalışmalarında uygulanacak yaklaşıma göre kapsül yapısında kullanılacak polimer malzeme ve oluşan kapsül boyutu değişmektedir. Aljinat, kahverengi alglerden elde edilen, içeriğindeki farklı polimerik blok oranlarına bağlı olarak değişiklik gösteren doğal polimerlerden biridir. Bu çalışmada, kapsülasyon aşaması için kullanılacak olan değişik aljinat yüzdeleri uygulanarak paratiroid hücrelerinde ideal mikroenkapsülasyon prosedürlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.Gereç ve Yöntem: Çalışmada sekonder hiperparatiroidi hastasından alınan bir adet paratiroid hiperplazi dokusundan mekanik ve enzimatik izolasyon yöntemleriyle hücre eldesi gerçekleştirilmiştir. İki farklı aljinat yüzdesi kullanarak hem manuel olarak hem de kapsülasyon cihazında otomatize olarak iki farklı akış hızı değerlendirilmiştir. Mikroenkapsüle edilen hücreler 64-79 gün boyunca in vitro olarak parathormon miktarları ölçülerek takip edilmiştir.Bulgular: Değerlendirilen aljinat yüzdelerinden %2’lik konsantrasyona sahip mikroenkapsüllerin oluşturulmasında kapsülasyon cihazında kullanılan 2 mL/dk akış hızıyla morfolojik stabilite gözlenmiştir. Ayrıca parathormon salınımı açısından hücre izolasyon tipi ve aljinat yüzdeleri arasında benzer sonuçlar elde edilmiştir.Sonuç: Uzun süreli mikroenkapsülasyon verimliliğinin arttırılması için yapısal ve fonksiyonel açıdan birçok parametrenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile enzimatik izolasyon metoduyla elde edilen paratiroid hücrelerinin kapsülasyon sistemi kullanılarak artan akış hızında daha stabil bir yapı oluşturdukları belirlenmiştir.
 • Publication
  Metadata only
  Fresh tissue parathyroid allotransplantation with short-term immunosuppression: 1-year follow-up
  (2017-11-01) YUCESAN, Emrah; GONCU, Beyza; Basoglu, HARUN; KANDAS, Nur Ozten; Ersoy, YELİZ EMİNE; Akbas, FAHRİ; Aysan, Erhan; YÜCESAN, EMRAH; GÖNCÜ, BEYZA SERVET; BAŞOĞLU, HARUN; ERSOY, YELIZ EMINE; AKBAŞ, FAHRİ
  Background: Permanent hypoparathyroidism is a serious problem and requires medications indefinitely. Parathyroid allotransplantation (PA) with short-term immunosuppression is definitive choice but long-term results are not clear.
 • Publication
  Metadata only
  Parathyroid Glands
  (2022-12-01T00:00:00Z) Göncü, Beyza Servet; GÖNCÜ, BEYZA SERVET
 • Publication
  Open Access
  Hipotiroidi Tedavisine Deneysel Alternatif Yöntem: Tiroid Dokusunun Kapsüle Edilmesi. Experimental Alternative Method for the Treatment of Hypothyroidism: Capsulation of the Thyroid Tissue.
  (2018-10-01T00:00:00Z) Yücesan, Emrah; Başoğlu, Harun; Özten Kandaş, Nur; Kanımdan, Ebru; Akbaş, Fahri; Ersoy, Yeliz Emine; Ayşan, Erhan; GÖNCÜ, BEYZA SERVET; AKBAŞ, FAHRİ; ERSOY, YELIZ EMINE
  Objective: Hypothyroidism is a clinical condition that affects all age groups. Generally, lifelong medication is required for the treatment. Despite treatment, symptoms that are related to hormone insufficiency and side effects due to long-term medication can be seen. As an alternative approach, thyroid tissue transplantation may be useful, because of its potential to elevate the thyroid hormone levels and thus increase daily quality of life for the patients. Our aim in this study was to detect the in vitro optimal microencapsulation conditions for thyroid tissues with a biocompatible polymer to avoid immune rejection following transplantation. Material and Methods: Thyroid tissues were isolated mechanically, and followed-up in two groups; tissue and capsulated tissue culture. In-vitro capsule formation and morphology were screened using brightfield microscopy and T3 and T4 levels were evaluated biochemically throughout 60 days. Results: T3 and T4 levels were screened from collected medium samples at day 3., 9., 12., 15., 30., 45., 60.. In capsuled tissues T3 level was detected higher than the non-capsuled and negative control tissues from day 15. However, T4 level was stable for 60 days.
 • Publication
  Metadata only
  Graft survival effect of HLA-A allele matching parathyroid allotransplantation.
  (2020-12-22T00:00:00Z) Goncu, Beyza; Salepcioglu Kaya, Harika; Yucesan, Emrah; Ersoy, Yeliz Emine; Akcakaya, Adem; GÖNCÜ, BEYZA SERVET; YÜCESAN, EMRAH; AKÇAKAYA, ADEM