Person:
AKBAŞ, FAHRİ

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
Last Name
AKBAŞ
First Name
FAHRİ
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 111
 • Publication
  Metadata only
  Thymoquinone activates MAPK pathway in hippocampus of streptozotocin-treated rat model
  (2018-03-01) Elibol, BİRSEN; Akbas, FAHRİ; dallı, Tugce; Terzioglu-Usak, ŞULE; Beker, MERVE; BEKER, MERVE; TERZİOĞLU, ŞULE; AKBAŞ, FAHRİ; ELİBOL, BİRSEN
  Streptozotocin (STZ), a glucosamine-nitrosourea compound, produces deficiencies in learning, memory, and cognitive functions when it was administered intracerebroventricularly (i.c.v). In molecular level, increase in neuroinflammation and oxidative stress in brain, and decrease in the number of surviving neurons are the outcomes of STZ administration. Herein, we aimed to investigate the effect of thymoquinone (TQ), an anti-inflammatory, immunomodulatory and neuroprotective agent, on STZ-induced neurodegeneration in rats. For this purpose, bilateral i.c.v. injection of STZ (3 mg/kg) was given to adult female rats on days 1 and 3. TQ (20 mg/kg/day in cornoil) was administered intragastrically to rats for 15 days starting from the 15th day of STZ injection. The Morris water maze test and passive avoidance test were applied to measure the learning and memory performance of animals. Following the behavioral tests, all of the rats were sacrificed for evaluation of molecular alterations. Rats in the STZ-TQ group showed higher performance in passive avoidance test than rats in the STZ group whose memory performance declined compared to control group. The worse memory performance in STZ group was correlated with low number of surviving neurons and high number of degenerating neurons. In addition, an increase in APOE expression and a decrease in NGF expression were observed with STZ injection. Administration of TQ reversed these STZ-triggered cognitive and molecular alterations. In the present study, we observed the neuroregenerative effects of TQ by activation of JNK protein, upregulation of mir-124, and downregulation of ERK1/2 and NOS enzymes. The same ameliorative effect of TQ was also observed in the pTau protein expression. To sum up, we can say that the healing effect of TQ on STZ induced neurodegeneration opens a new door for the development of Alzheimer-s disease treatment using natural products as an adjuvant when their action mechanism was explained in detail.
 • Publication
  Metadata only
  Parathyroid Allotransplantation without Continuous Immunosupression prospective clinical series on 44 cases
  (2016-09-01) AYŞAN, MUSTAFA ERHAN; ERCAN, ÇİLEM; AKBAŞ, FAHRİ; AYŞAN, MUSTAFA ERHAN; ERCAN, ÇİLEM; AKBAŞ, FAHRİ
 • Publication
  Metadata only
  Kalıcı İmmunsupresyon Yapılmaksızın Paratiroit Allotransplantasyonu: 44 Olguluk Prospektif Klinik Seri
  (2016-11-01T00:00:00Z) Ayşan, Mustafa Erhan; Ercan, Cilem; Akbaş, Fahri; Kesgin Toka, Cemile; Özten Kandaş, Nur; Başoğlu, Harun; Taşçı, Yunus; Göncü, Beyza Servet; Özdemir, Burcu; Ersoy, Yeliz Emine; Taşan, Ertuğrul; Arıcı, Sema; Akçakaya, Adem; Kazancıoğlu, Rümeyza; AKBAŞ, FAHRİ; GÖNCÜ, BEYZA SERVET; ERSOY, YELIZ EMINE; TAŞAN, ERTUĞRUL; AKÇAKAYA, ADEM; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA
  Paratiroit allotransplantasyonu (PA-t) kalıcı hipoparatiroidili (KH) olgularda önemli ve görece yeni bir tedavi yöntemidir. Ancak donanımlı laboratuvar alt yapısı ile birlikte deneyimli ve multidisipliner bir ekip gerektirdiği için uygulanması güç bir süreçtir. Bu makalede Türkiye-de Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilk PA-t merkezinde yapılan, literatürdeki en geniş ikinci olgu serisini sunduk. Nakil için, bilgilendirilmiş onamı alınan, segonder hiperparatiroidisi olan kronik böbrek yetmezliği tanılı hastalardan alınan dokular kullanıldı. Bu dokulardan paratiroit hücreleri izole edildi, süspansiyon haline getirildi, 3-4 günlük kültür işleminden sonra KH tanısı olan 44 hastaya (12 erkek, 32 kadın, ortalama yaş: 44,5) transplante edildi. On gün süreyle, aşamalı olarak azalan dozlarda prednizolon uygulaması dışında kalıcı immunsupresyon yapılmadı. Ortalama 16 (1-26) aylık takipte, 32 (%72,7) hastada allograft fonksiyonu görüldü. Bu hastalarda oral ve/veya intravenöz kalsyum ve D vitamini desteği kesildi. Hiçbir hastada komplikasyon gözlenmedi. KH tanılı olguların tedavisinde kalıcı immunsupresyon yapılmaksızın PA-t, komplikasyon riski olmayan, etkin bir tedavi yöntemidir.
 • Publication
  Metadata only
  Downregulatory effect of miR-342-3p on epileptogenesis in the PTZ-kindling model.
  (2022-10-22T00:00:00Z) Pala, Mukaddes; Meral, İSMAİL; Pala Acikgoz, Nilgun; Gorucu Yilmaz, Senay; Okur, Semra Karaca; Acar, Seyma; Polat, Yalcin; Akbas, Fahri; MERAL, İSMAİL; AKBAŞ, FAHRİ
 • Publication
  Open Access
  Fibromiyalji Sendromu ile Bağırsak Mikrobiyotası Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  (2021-03-01T00:00:00Z) Albayrak, Büşra; Süsgün, Seda; Küçükakkaş, Okan; Akbaş, Fahri; Yabacı, Ayşegül; Özçelik, Semra; SÜSGÜN, SEDA; KÜÇÜKAKKAŞ, OKAN; AKBAŞ, FAHRİ; YABACI TAK, AYŞEGÜL; ÖZÇELİK, SEMRA
  Fibromiyalji sendromu (FMS), yetişkin popülasyonda bildirilen prevalansı %3-10 olan, kronik yaygın ağrının sık görülen formlarından biridir. Tipik ağrının klinik görünümü ve ilişkili somatik ve psikolojik semptomların varlığı tanıya temel oluşturur. FMS sinir sistemi disfonksiyonu ile ilişkilidir ve nörotransmitterler fibromiyalji için onaylanmış bir dizi ilacın hedefi olarak rol oynamaktadır. Bununla birlikte, FMS’de altta yatan mekanizmalar kesin olarak henüz bilinmemekle birlikte birçok hipotez ortaya konmuştur. Fibromiyalji ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) arasındaki ilişki göz önüne alındığında, değişen bağırsak mikrobiyomu fibromiyalji ile ilişkili olabilir. Bu çalışmada, FMS tanılı hastalarda sağlıklı kontrollere göre değişen bağırsak mikrobiyom düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Mikrobiyom çalışması için FMS tanılı 54 hastadan ve 36 sağlıklı kişiden oluşan kohorttan fekal örnekler toplanmıştır. Kontrol grubunda herhangi bir mental ve/veya fiziksel hastalığı olanlar çalışma dışında bırakılmıştır. FMS’li hasta grubu, -American College of Rheumatology (ACR)- 2010 tanı kriterlerine bağlı kalınarak belirlenmiştir. Fekal örnekler, kullanılana kadar -80°C’de muhafaza edilmiş ve buz üzerinde çözülmüş; her ekstraksiyon için 0.3 g feçes tartılmıştır. DNA izolasyonu, ticari kit ile üreticinin protokolüne uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Örnekler, gerçek zamanlı polimeraz zincir yöntemi ile Bacteroidetes, Firmicutes, Enterobacter, Lactobacillus, Streptococcus ve Bifidobacterium’a özgül primerler ile 16S rRNA gen amplifikasyonu yapılarak karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre, hasta grubunda Bacteroidetes ve Bifidobacterium istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artarken (p< 0.05), Firmicutes’in azaldığı saptanmıştır (p< 0.001). Enterobacter, Streptococcus ve Lactobacillus için istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunamamıştır (p> 0.05). Bakteriler arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, Bacteroidetes ile Firmicutes yüzdesi arasında istatistiksel olarak yüksek anlamlı ve negatif korelasyon bulunurken (r= -0.778, p< 0.001), Enterobacter ve Bifidobacterium yüzdesi arasında orta derecede istatistiksel anlamlılık ve pozitif korelasyon gözlenmiştir (r= 0.460, p= 0.005). Sonuçlar, bağırsak mikrobiyotasının fibromiyaljide rol oynayabileceğini göstermektedir. Bağırsaktaki Firmicutes ve Bacteroidetes filumlarının dengesinin bağırsak homeostazı için önemli etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Özetle, daha büyük kohortlarda yapılacak büyük ölçekli araştırmaların, bağırsak mikrobiyomu ve FMS arasındaki ilişkiyi anlamada ve olası tedavi seçeneklerini değerlendirmede etkili olacağı açıktır.
 • Publication
  Unknown
  Timokinon Amyloid beta toksisitesini önlemek için töropatik amaçla kullanılabilir mi?
  (2017-05-10) dallı, Tuğçe; beker, merve; TERZİOĞLU UŞAK, ŞULE; AKBAŞ, FAHRİ; KILIÇ, ÜLKAN; ELİBOL, BİRSEN; BEKER, MERVE; TERZİOĞLU, ŞULE; AKBAŞ, FAHRİ; ELİBOL, BİRSEN
 • Publication
  Unknown
  Determination of effective miRNAs in wound healing in an experimental Rat Model.
  (2015-12-24) COSKUNPINAR, E; ARKAN, H; DEDEOGLU, BG; AKSOZ, I; POLAT, E; ARAZ, T; AYDOS, A; OZTEMUR, Y; Akbas, FAHRİ; ONARAN, I; AKBAŞ, FAHRİ
 • Publication
  Unknown
  Lucilia sericata Larval Secretions Stimulating Wound Healing Effects on Rat Dermal Fibroblast Cells
  (2020-09-01T00:00:00Z) AKBAŞ, FAHRİ; Ozaydin, Ahmet; Polat, Erdal; Onaran, Ilhan; AKBAŞ, FAHRİ
  The extract from larval Lucilia sericata is used clinically to promote wound healing and tissue regeneration. However, its effect and underlying mechanisms on fibroblast cells, which are involved in the wound healing process, are still poorly understood. This study aimed to examine the effects of larval secretions on dermal fibroblast activity and gene expression and to evaluate the wound healing potential of their major components. Primary rat fibroblasts were cultured and treated with larval secretions. Following the treatment, the cells were used to extract RNA for gene profiling. In addition, migration to the injury site was studied with the scratch healing assay. Our results showed that larval secretion accelerated the migration of the fibroblasts compared to the control cells and that several mRNAs were differentially expressed during a period of 72 h incubation. Additionally, we analyzed the chemical composition of larval secretions and showed that fumaric acid, ferulic acid, and p-coumaric acid, which were selected and identified for their major components, enhanced the migration of the fibroblasts. Therefore, these results indicate that L. sericata larval secretions could modulate the mRNA expression of some wound healing-related genes of the fibroblasts and contain the effective components for wound healing.
 • Publication
  Unknown
  The Effects of Lucilia sericata Larval Secretions on The Expressions of MicroRNAs that are Suggested to be Related with Wound Healing in Experimental Diabetic Rat Wound Model
  (2020-01-01T00:00:00Z) Kilinc, Oyku; Arkan, Hulya; AKBAŞ, FAHRİ; Polat, Erdal; Tuncdemir, Matem; Onaran, Ilhan; Ozaydin, Ahmet; AKBAŞ, FAHRİ
  Objective: Normal wound healing is achieved by a cascade of many cellular activities. This process is affected by some of the metabolic diseases like Diabetes Mellitus (DM). DM causes bad prognosis and is one of the major contributors to chronic wound healing problems. Recently, Lucilia sericata larvae are used for wound healing as they are very effective agents in wound healing process. It-s still unclear that how the larvae affect the molecular mechanisms and signaling pathways of chronic wound healing. MicroRNAs (miRNAs) can induce gene expression in post-transcriptional mechanisms. In this study, our aim was to determine whether the larvae secretions could change the expression patterns of selected miRNAs on the diabetic microenvironment.
 • Publication
  Metadata only
  Cloning, expression and characterization of recombinant CagA protein of Helicobacter pylori using monoclonal antibodies: Its potential in diagnostics.
  (2020-09-14T00:00:00Z) Salih, BA; Karakus, C; Ulupinar, Z; Akbas, FAHRİ; Uslu, M; Yazici, D; Bolek, BK; Bayyurt, N; Turkay, C; AKBAŞ, FAHRİ