Person:
ERSOY, YELIZ EMINE

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
Last Name
ERSOY
First Name
YELIZ EMINE
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 63
 • Publication
  Metadata only
  Raftlin, presepsin levels and thiol-disulfide homeostasis in acute appendicitis: A pilot study
  (2018-11-01) KOÇYİĞİT, ABDÜRRAHİM; ERSOY, YELİZ EMİNE; SELEK, ŞAHBETTİN; SÜMBÜL, BİLGE; ÖZER, ÖMER FARUK; GÜLER, ERAY METİN; MERAL, İSMAİL; YİĞİT, MEHMET; ÖZER, ÖMER FARUK; GÜLER, ERAY METİN; KOÇYİĞİT, ABDÜRRAHİM; MERAL, İSMAİL; SÜMBÜL, BİLGE; SELEK, ŞAHABETTİN; ERSOY, YELIZ EMINE
  Objective: To investigate some of the new inflammatory and oxidative stress markers in acute appendicitis.
 • Publication
  Metadata only
  Kalıcı İmmunsupresyon Yapılmaksızın Paratiroit Allotransplantasyonu: 44 Olguluk Prospektif Klinik Seri
  (2016-11-01T00:00:00Z) Ayşan, Mustafa Erhan; Ercan, Cilem; Akbaş, Fahri; Kesgin Toka, Cemile; Özten Kandaş, Nur; Başoğlu, Harun; Taşçı, Yunus; Göncü, Beyza Servet; Özdemir, Burcu; Ersoy, Yeliz Emine; Taşan, Ertuğrul; Arıcı, Sema; Akçakaya, Adem; Kazancıoğlu, Rümeyza; AKBAŞ, FAHRİ; GÖNCÜ, BEYZA SERVET; ERSOY, YELIZ EMINE; TAŞAN, ERTUĞRUL; AKÇAKAYA, ADEM; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA
  Paratiroit allotransplantasyonu (PA-t) kalıcı hipoparatiroidili (KH) olgularda önemli ve görece yeni bir tedavi yöntemidir. Ancak donanımlı laboratuvar alt yapısı ile birlikte deneyimli ve multidisipliner bir ekip gerektirdiği için uygulanması güç bir süreçtir. Bu makalede Türkiye-de Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilk PA-t merkezinde yapılan, literatürdeki en geniş ikinci olgu serisini sunduk. Nakil için, bilgilendirilmiş onamı alınan, segonder hiperparatiroidisi olan kronik böbrek yetmezliği tanılı hastalardan alınan dokular kullanıldı. Bu dokulardan paratiroit hücreleri izole edildi, süspansiyon haline getirildi, 3-4 günlük kültür işleminden sonra KH tanısı olan 44 hastaya (12 erkek, 32 kadın, ortalama yaş: 44,5) transplante edildi. On gün süreyle, aşamalı olarak azalan dozlarda prednizolon uygulaması dışında kalıcı immunsupresyon yapılmadı. Ortalama 16 (1-26) aylık takipte, 32 (%72,7) hastada allograft fonksiyonu görüldü. Bu hastalarda oral ve/veya intravenöz kalsyum ve D vitamini desteği kesildi. Hiçbir hastada komplikasyon gözlenmedi. KH tanılı olguların tedavisinde kalıcı immunsupresyon yapılmaksızın PA-t, komplikasyon riski olmayan, etkin bir tedavi yöntemidir.
 • Publication
  Open Access
  Remission of ulcerated necrobiosis lipoidica diabeticorum after bariatric surgery.
  (2013-01-01) BOZKURT, SÜLEYMAN; COSKUN, HALİL; Kadioglu, HÜSEYİN; MEMMI, NAİM; CIPE, G; ERSOY, YELİZ EMİNE; LEBE, B; MUSLUMANOGLU, M; BOZKURT, SÜLEYMAN; COŞKUN, HALIL; KADIOĞLU, HÜSEYİN; MEMMİ, NAİM; ERSOY, YELIZ EMINE
  A 32-year-old woman with type 2 diabetes mellitus suffering from morbid obesity with BMI 45,14 kg/m2 was operated on. Not only the type 2DM but also one of its complication known as necrobiosis lipoidica diabeticorum remitted postoperatively. Obesity should no longer be regarded simply as a cosmetic problem affecting certain individuals but an epidemic that threatens global well-being. It causes or exacerbates many health problems, and in particular, it is associated with the type 2 diabetes. Necrobiosis lipoidica is a granulomatous skin disease of unknown etiology, associated mainly with diabetes mellitus. We presented in this paper a morbid obese case of necrobiosis lipoidica diabeticorum with dramatic good response to bariatric surgery.
 • Publication
  Metadata only
  Hücre Mikroenkapsülasyonunda Manuel ve Kapsülasyon Sisteminin Hücre İzolasyon Tipi ve Aljinat Yüzdesine Bağlı Verimliliğinin Karşılaştırılması
  (2021-08-01T00:00:00Z) Düzenli, Ömer Faruk; Göncü, Beyza Servet; Selepcioğlu, Harika; Yücesan, Emrah; Ersoy, Yeliz Emine; Akçakaya, Adem; GÖNCÜ, BEYZA SERVET; YÜCESAN, EMRAH; ERSOY, YELIZ EMINE; AKÇAKAYA, ADEM
  Amaç: Birçok endüstriyel sektörde kullanılan polimer malzemeler sağlık bilimlerinde de farklı işlemlerde kullanılmaktadır. Bu işlemlerden biri olan enkapsülasyon sistemi hücre nakli gibi terapötik uygulamalarda tercih edilmektedir. Enkapsülasyon çalışmalarında uygulanacak yaklaşıma göre kapsül yapısında kullanılacak polimer malzeme ve oluşan kapsül boyutu değişmektedir. Aljinat, kahverengi alglerden elde edilen, içeriğindeki farklı polimerik blok oranlarına bağlı olarak değişiklik gösteren doğal polimerlerden biridir. Bu çalışmada, kapsülasyon aşaması için kullanılacak olan değişik aljinat yüzdeleri uygulanarak paratiroid hücrelerinde ideal mikroenkapsülasyon prosedürlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.Gereç ve Yöntem: Çalışmada sekonder hiperparatiroidi hastasından alınan bir adet paratiroid hiperplazi dokusundan mekanik ve enzimatik izolasyon yöntemleriyle hücre eldesi gerçekleştirilmiştir. İki farklı aljinat yüzdesi kullanarak hem manuel olarak hem de kapsülasyon cihazında otomatize olarak iki farklı akış hızı değerlendirilmiştir. Mikroenkapsüle edilen hücreler 64-79 gün boyunca in vitro olarak parathormon miktarları ölçülerek takip edilmiştir.Bulgular: Değerlendirilen aljinat yüzdelerinden %2’lik konsantrasyona sahip mikroenkapsüllerin oluşturulmasında kapsülasyon cihazında kullanılan 2 mL/dk akış hızıyla morfolojik stabilite gözlenmiştir. Ayrıca parathormon salınımı açısından hücre izolasyon tipi ve aljinat yüzdeleri arasında benzer sonuçlar elde edilmiştir.Sonuç: Uzun süreli mikroenkapsülasyon verimliliğinin arttırılması için yapısal ve fonksiyonel açıdan birçok parametrenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile enzimatik izolasyon metoduyla elde edilen paratiroid hücrelerinin kapsülasyon sistemi kullanılarak artan akış hızında daha stabil bir yapı oluşturdukları belirlenmiştir.
 • Publication
  Metadata only
  Fresh tissue parathyroid allotransplantation with short-term immunosuppression: 1-year follow-up
  (2017-11-01) YUCESAN, Emrah; GONCU, Beyza; Basoglu, HARUN; KANDAS, Nur Ozten; Ersoy, YELİZ EMİNE; Akbas, FAHRİ; Aysan, Erhan; YÜCESAN, EMRAH; GÖNCÜ, BEYZA SERVET; BAŞOĞLU, HARUN; ERSOY, YELIZ EMINE; AKBAŞ, FAHRİ
  Background: Permanent hypoparathyroidism is a serious problem and requires medications indefinitely. Parathyroid allotransplantation (PA) with short-term immunosuppression is definitive choice but long-term results are not clear.
 • Publication
  Metadata only
  UNUSUALLY LOCATED PROLIFERATING TRICHOLEMMAL TUMOUR: CASE REPORT
  (2013-09-01) KADIOĞLU, HÜSEYİN; YILDIZ, ŞEYMA; YÜCEL, Serap; ERSOY, YELİZ EMİNE; BOZKURT, SÜLEYMAN; Müslümanoğlu, Mahmut; KADIOĞLU, HÜSEYİN; YILDIZ, ŞEYMA; ERSOY, YELIZ EMINE; BOZKURT, SÜLEYMAN
 • Publication
  Open Access
  Intraoperative palpation of sentinel lymph nodes can accurately predict axilla in early breast cancer
  (2019-01-01) Ozkurt, Enver; Yardimci, ERKAN; Tukenmez, Mustafa; Ersoy, YELİZ EMİNE; Yilmaz, Ravza; Cabioglu, Neslihan; Karanlik, Hasan; Kulle, Cemil Burak; Malya, FATMA ÜMİT; Onder, Semen; Gucin, ZÜHAL; Igci, Abdullah; Ozmen, Vahit; Dinccag, Ahmet Sait; Muslumanoglu, Mahmut; YARDIMCI, ERKAN; ERSOY, YELIZ EMINE; MALYA, FATMA ÜMİT; GÜCİN, ZÜHAL
  Recent randomized trials have shown that completion axillary lymph node dissection (ALND) is not required in all patients with a positive sentinel lymph node (SLN) who will receive radiation therapy. Although routine intraoperative pathologic assessment (IPA) becomes unnecessary and less indicated by breast surgeons in the United States and some European countries, it is still widely used all around the world. In this prospective study, the feasibility of intraoperative nodal palpation (INP) as opposed to IPA of the SLN has been analyzed. Between March 2014 and June 2015, 305 patients with clinical T1-2/N0 breast cancer from two different breast clinics (cohort A; [n = 225] and cohort B; [n = 80]) who underwent any breast surgery with sentinel lymph node biopsy (SLNB) were included in this study. Surgeons evaluated the SLNs by manual palpation before sending for IPA, and findings compared with the final pathology. The positive predictive values (PPV) of INP and IPA were 81.8% and 97.9%, respectively, whereas the negative predictive values (NPV) of INP and IPA were 83% and 92.4%. The accuracies of INP and IPA were 82.6% and 94.1%, respectively. If patients with SLNB including micrometastasis were also considered in the final pathologic assessment (FPA) (-) group that would not require a further axillary dissection, the revised NPV of INP and FPA were found to be 92.6% and 98.1%, respectively. The revised accuracy of INP also found to be increase to 86.9%. Our study, which is the only prospective one about palpation of dissected SLNs in the literature, suggests that INP can help to identify patients who do not need ALND, which encourages omitting IPA in cT1-2 N0 breast cancer.
 • Publication
  Open Access
  Hipotiroidi Tedavisine Deneysel Alternatif Yöntem: Tiroid Dokusunun Kapsüle Edilmesi. Experimental Alternative Method for the Treatment of Hypothyroidism: Capsulation of the Thyroid Tissue.
  (2018-10-01T00:00:00Z) Yücesan, Emrah; Başoğlu, Harun; Özten Kandaş, Nur; Kanımdan, Ebru; Akbaş, Fahri; Ersoy, Yeliz Emine; Ayşan, Erhan; GÖNCÜ, BEYZA SERVET; AKBAŞ, FAHRİ; ERSOY, YELIZ EMINE
  Objective: Hypothyroidism is a clinical condition that affects all age groups. Generally, lifelong medication is required for the treatment. Despite treatment, symptoms that are related to hormone insufficiency and side effects due to long-term medication can be seen. As an alternative approach, thyroid tissue transplantation may be useful, because of its potential to elevate the thyroid hormone levels and thus increase daily quality of life for the patients. Our aim in this study was to detect the in vitro optimal microencapsulation conditions for thyroid tissues with a biocompatible polymer to avoid immune rejection following transplantation. Material and Methods: Thyroid tissues were isolated mechanically, and followed-up in two groups; tissue and capsulated tissue culture. In-vitro capsule formation and morphology were screened using brightfield microscopy and T3 and T4 levels were evaluated biochemically throughout 60 days. Results: T3 and T4 levels were screened from collected medium samples at day 3., 9., 12., 15., 30., 45., 60.. In capsuled tissues T3 level was detected higher than the non-capsuled and negative control tissues from day 15. However, T4 level was stable for 60 days.
 • Publication
  Metadata only
  Evaluation of local hemostatic effect of microporous polysaccharide hemospheres products in thyroid surgery: a prospective randomized controlled study
  (2019-03-01) KUNDUZ, ENVER; Ayşan, MUSTAFA ERHAN; Idiz, Ufuk Oğuz; ERSOY, YELİZ EMİNE; Bektaşoğlu, HÜSEYİN KAZIM; KUNDUZ, ENVER; AYŞAN, MUSTAFA ERHAN; ERSOY, YELIZ EMINE; BEKTAŞOĞLU, HÜSEYİN KAZIM