Publication:
Gastrointestinal kanser hastalarında İrinotekan ve Oksaliplatin direncinde IL-6/JAK/STAT3 sinyal yolağının etkisi.

No Thumbnail Available
Date
2019-11-04T00:00:00Z
Authors
İnce, Merve Nur
Güney, Gamze
Deveci, Asuman
Bezdegümeli, Erhan
Özman, Zeynep
Bakırdöğen, Merve Almula
Şahin, Elvan
Men, Ahmet Yasir
Bilir, Cemil
Kaleli, Süleyman
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Description
Keywords
İnce M. N. , Güney G., Deveci A., Bezdegümeli E., Özman Z., Bakırdöğen M. A. , Şahin E., Men A. Y. , Bilir C., Kaleli S., -Gastrointestinal kanser hastalarında İrinotekan ve Oksaliplatin direncinde IL-6/JAK/STAT3 sinyal yolağının etkisi.-, 16. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2019, ss.181
Citation
Page Views

13

File Downloads

0

Sustainable Development Goals