Publication:
THE PLACE AND IMPORTANCE OF NATURAL AND ARTIFICIAL SWEETS IN OUR LIVES

Date
2022-02-25T00:00:00Z
Authors
Kıran, Damla
Güneş Bayır, Ayşe
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

DOĞAL VE YAPAY TATLANDIRICILARIN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİÖZETGıda endüstrisi her geçen yıl değişim göstermektedir. Gıda endüstrisinin hızlanmasıyla birlikte tatlandırıcılar beslenmemizde önemli ölçüde yerini almıştır. Özellikle zaman içerisinde kalorisi az olan ve tatlılık tadı yüksek olan tatlandırıcılara yönelim de artmıştır. Pek çok kalori içeriği az olan gıdaların içerisinde yerini alan tatlandırıcılar bugün hala önemini korumaktadır. Paketlerde bulunan şekersiz veya kalorisiz olarak adlandırılan çoğu üründe tatlandırıcı bulunmaktadır. Bu noktada etiket okumanın önemi büyüktür. Tüketicinin etiket okuması önemli bir kriterdir. Dünya Sağlik Örgütü’ne göre şeker tüketimi günlük aldığımız toplam enerjinin %10’dan azını oluşturmalıdır. Bu sebepten, doğal ve yapay tatlandırıcıların kullanım koşulları, limitleri bizim için önem taşımaktadır. Gıdalara katılan tatlandırıcılar Türk Gıda Kodeksi’nde yer alan maksimum limitler üzerinden belirlenir. Onaylanan her bir yapay tatlandırıcının günlük alım değeri mg/kg olarak belirlenmiştir.Bu değer günlük kabul edilebilir miktar olmakla birlikte değeri aşmamak koşuluyla tüketime uygun olduğu söylenmektedir. Yapay tatlandırıcılara diğer adıyla sentetik tatlandırıcılara yönelimin artması bugün hala tartışma söz konusu olan, probiyotikler üzerinde öldürücü etkisi olması, bağırsak florasının bozulması, iştah denetimini değiştirdiğine dair çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmanın amacı Türk Gıda Kodeks’ine göre tatlandırıcıların kullanım koşulları ve eklenebileceği gıdalar ortaya koymak ve şeker yerine tüketilebilen, şekere alternatif yapay tatlandırıcıların şekere bir alternatif olup olmaması konusu ve bunların farklı birey grupları üzerinde etkileri tartışılacaktır. Özellikle yapay tatlandırıcılar ile ilgili araştırmaların daha çok yapılması, elde edilen verilerin arttırılması ve sağlık üzerine etkileri hakkındaki çelişkilerin giderilmesi önem taşımaktadır. Tüketicilere gıdaların etiketlerini okuma alışkanlığı ve bilinci aşılanmalıdır.Anahtar Kelimeler: Doğal tatlandırıcılar, Etiket okuma, Yapay tatlandırıcılarTHE PLACE AND IMPORTANCE OF NATURAL AND ARTIFICIAL SWEETS IN OUR LIVESABSTRACTThe food industry changes every year. With the acceleration of the food industry, sweeteners have taken their place with a significant extent in our diet. In particular, the tendency towards sweeteners with low calorie and high sweetness taste has increased over time. Sweeteners, which take their place in many foods with low calorie content, still maintain their importance today. Most products in packages contain sweeteners are called sugar-free or calorie-free. At this point, label reading is of great importance. Label reading by the consumer is an important criterion. According to the World Health Organization, sugar consumption should constitute less than 10% of the total energy we receive daily. For this reason, the usage conditions and limits of natural and artificial sweeteners are important for us. Sweeteners added to foods are determined over the maximum limits in the Turkish Food Codex. The daily intake value of each approved artificial sweetener is determined as mg/kg. Although this value is the daily acceptable amount, it is reported that it is suitable for consumption provided that it does not exceed the value. There are also studies showing that the tendency towards artificial sweeteners, in other words synthetic sweeteners, has a lethal effect on probiotics, deterioration of intestinal flora, and changes in appetite control, which are still controversial today. The aim of this study is to reveal the conditions of use of sweeteners and the foods that can be added according to the Turkish Food Codex, and whether artificial sweeteners that can be consumed instead of sugar are an alternative to sugar and their effects on different individual groups will be discussed. Especially, it is important to do more research on artificial sweeteners, to increase the data obtained and to eliminate the contradictions about their effects on health. The habit and awareness of reading food labels should be instilled in consumers.Keywords: Natural sweeteners, Label reading, Artificial sweeteners

Description
Keywords
Kıran D., Güneş Bayır A., -THE PLACE AND IMPORTANCE OF NATURAL AND ARTIFICIAL SWEETS IN OUR LIVES-, 5th Agriculture, Environment and Health Congress, Aydın, Türkiye, 17 - 19 Şubat 2022, cilt.1, sa.1, ss.1
Citation
Sustainable Development Goals