Person:
GÜNEŞ BAYIR, AYŞE

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Last Name
GÜNEŞ BAYIR
First Name
AYŞE
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 117
 • Publication
  Metadata only
  Irritabl Bağırsak Sendromu Tedavisinde D Vitaminin Rolü
  (2020-07-03T00:00:00Z) YILMAZ, SOLMAZ ECE; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; MENDEŞ, BEYZA; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; MENDEŞ, BEYZA
 • Publication
  Metadata only
  Neurodegenerative diseases and special diet types/ Nörodejeneratif hastalıklar ve özel diyet türleri
  (2021-06-01T00:00:00Z) GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; Yılmaz, Fatma Zeynep; Sevinç, Tülay; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE
 • Publication
  Open Access
  Outcome of Daily Cisplatin with Thoracic Chemoradiotherapy in Advanced Non-small Cell Lung Cancer Patients with Comorbid Disorders: a Pilot Study
  (2014-01-01) Kiziltan, HURİYE ŞENAY; Bayir, Ayse Gunes; TAŞTEKİN, Didem; Coban, GANİME; Eris, ALİ HİKMET; Aydin, TEOMAN; MAYADAGLI, Alparslan; KIZILTAN, HURİYE ŞENAY; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; ÇOBAN, GANİME; ERİŞ, ALİ HİKMET; AYDIN, TEOMAN; MAYADAĞLI, ALPASLAN
  Background: Lung cancer is the most common cancer in males worldwide. The principal mode of treatment in the early stage of non-small cell lung cancer (NSCLC) is surgery. However, five-year survival is only about 15% for all stages. The aim is to investigate the effect of daily low dose cisplatin concurrently with radiation therapy in advanced NSCLC patients with poor performance status. Materials and Methods: Ten patients diagnosed as inoperable Stage IIIB NSCLC with comorbid disease were assessed retrospectively in Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, between 2011 to 2013. ECOG performance status was between 3 and 4. Cisplatin was administered at 6mg/m2 daily, for 5 days a week concurrently with radiotherapy using 160-200 cGy daily fractions, 54 Gy being the lowest and 63 Gy being the highest dose. Results: Complete response at the primary tumour site was obtained in 20% patients. Grade I esophagitis was seen 70 percent of patients, and the grade II haematological toxicity rate was 20 %. Median survival time was 7 months. Conclusions: Median survival time was reasonable, despite the patients ECOG performance status of 3-4, which is similar to groups even without comorbid disorders in comparison to other published papers in the literature. Acceptable toxicity, high response rates and quality of life of patients are the other favourable features.
 • Publication
  Metadata only
  THE PLACE AND IMPORTANCE OF NATURAL AND ARTIFICIAL SWEETS IN OUR LIVES
  (2022-02-25T00:00:00Z) Kıran, Damla; Güneş Bayır, Ayşe; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE
  DOĞAL VE YAPAY TATLANDIRICILARIN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİÖZETGıda endüstrisi her geçen yıl değişim göstermektedir. Gıda endüstrisinin hızlanmasıyla birlikte tatlandırıcılar beslenmemizde önemli ölçüde yerini almıştır. Özellikle zaman içerisinde kalorisi az olan ve tatlılık tadı yüksek olan tatlandırıcılara yönelim de artmıştır. Pek çok kalori içeriği az olan gıdaların içerisinde yerini alan tatlandırıcılar bugün hala önemini korumaktadır. Paketlerde bulunan şekersiz veya kalorisiz olarak adlandırılan çoğu üründe tatlandırıcı bulunmaktadır. Bu noktada etiket okumanın önemi büyüktür. Tüketicinin etiket okuması önemli bir kriterdir. Dünya Sağlik Örgütü’ne göre şeker tüketimi günlük aldığımız toplam enerjinin %10’dan azını oluşturmalıdır. Bu sebepten, doğal ve yapay tatlandırıcıların kullanım koşulları, limitleri bizim için önem taşımaktadır. Gıdalara katılan tatlandırıcılar Türk Gıda Kodeksi’nde yer alan maksimum limitler üzerinden belirlenir. Onaylanan her bir yapay tatlandırıcının günlük alım değeri mg/kg olarak belirlenmiştir.Bu değer günlük kabul edilebilir miktar olmakla birlikte değeri aşmamak koşuluyla tüketime uygun olduğu söylenmektedir. Yapay tatlandırıcılara diğer adıyla sentetik tatlandırıcılara yönelimin artması bugün hala tartışma söz konusu olan, probiyotikler üzerinde öldürücü etkisi olması, bağırsak florasının bozulması, iştah denetimini değiştirdiğine dair çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmanın amacı Türk Gıda Kodeks’ine göre tatlandırıcıların kullanım koşulları ve eklenebileceği gıdalar ortaya koymak ve şeker yerine tüketilebilen, şekere alternatif yapay tatlandırıcıların şekere bir alternatif olup olmaması konusu ve bunların farklı birey grupları üzerinde etkileri tartışılacaktır. Özellikle yapay tatlandırıcılar ile ilgili araştırmaların daha çok yapılması, elde edilen verilerin arttırılması ve sağlık üzerine etkileri hakkındaki çelişkilerin giderilmesi önem taşımaktadır. Tüketicilere gıdaların etiketlerini okuma alışkanlığı ve bilinci aşılanmalıdır.Anahtar Kelimeler: Doğal tatlandırıcılar, Etiket okuma, Yapay tatlandırıcılarTHE PLACE AND IMPORTANCE OF NATURAL AND ARTIFICIAL SWEETS IN OUR LIVESABSTRACTThe food industry changes every year. With the acceleration of the food industry, sweeteners have taken their place with a significant extent in our diet. In particular, the tendency towards sweeteners with low calorie and high sweetness taste has increased over time. Sweeteners, which take their place in many foods with low calorie content, still maintain their importance today. Most products in packages contain sweeteners are called sugar-free or calorie-free. At this point, label reading is of great importance. Label reading by the consumer is an important criterion. According to the World Health Organization, sugar consumption should constitute less than 10% of the total energy we receive daily. For this reason, the usage conditions and limits of natural and artificial sweeteners are important for us. Sweeteners added to foods are determined over the maximum limits in the Turkish Food Codex. The daily intake value of each approved artificial sweetener is determined as mg/kg. Although this value is the daily acceptable amount, it is reported that it is suitable for consumption provided that it does not exceed the value. There are also studies showing that the tendency towards artificial sweeteners, in other words synthetic sweeteners, has a lethal effect on probiotics, deterioration of intestinal flora, and changes in appetite control, which are still controversial today. The aim of this study is to reveal the conditions of use of sweeteners and the foods that can be added according to the Turkish Food Codex, and whether artificial sweeteners that can be consumed instead of sugar are an alternative to sugar and their effects on different individual groups will be discussed. Especially, it is important to do more research on artificial sweeteners, to increase the data obtained and to eliminate the contradictions about their effects on health. The habit and awareness of reading food labels should be instilled in consumers.Keywords: Natural sweeteners, Label reading, Artificial sweeteners
 • Publication
  Metadata only
  The Role of Honey in the Prevention and Treatment of Diseases
  (2021-03-15T00:00:00Z) Ersarı, Tülay; Güneş Bayır, Ayşe; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE
 • Publication
  Metadata only
  NUTRITIONAL THERAPY IN PHENYLKETONURIA (PKU) PATIENTS
  (2023-02-15) Gül E.; Güneş Bayır A.; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE
 • Publication
  Metadata only
  Omega-3 yağ Asitleri ve Bilişsel Performans
  (2020-12-21T00:00:00Z) Turgay, Feyzanur; Güneş Bayır, Ayşe; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE
 • Publication
  Metadata only
  Tarçının (Cinnamomum sp.) probiyotik yoğurdun mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisinin araştırılması
  (2019-06-30T00:00:00Z) Bilgin, Mehmet Gültekin; Güçlü, Duygu; Poğda, Sultan; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; BİLGİN, MEHMET GÜLTEKİN; GÜÇLÜ, DUYGU
 • Publication
  Metadata only
  Investigation of Consumer’s Awareness Status on Food Additives
  (2021-02-26T00:00:00Z) Uçaş, İlknur; Bilgin, Mehmet Gültekin; Güneş Bayır, Ayşe; Türk, Saliha Nur; Özkan, Bilge; BİLGİN, MEHMET GÜLTEKİN; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE
 • Publication
  Metadata only
  Effects of carvacrol on human fibroblast (WS-1) and gastric adenocarcinoma (AGS) cells in vitro and on Wistar rats in vivo.
  (2018-11-01) Günes-Bayir, AYŞE; Kocyigit, ABDÜRRAHİM; Güler, ERAY METİN; Bilgin, MEHMET GÜLTEKİN; Ergün, İLYAS SAMET; DADAK, A; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; KOÇYİĞİT, ABDÜRRAHİM; GÜLER, ERAY METİN; BİLGİN, MEHMET GÜLTEKİN; ERGÜN, İLYAS SAMET