Publication:
FARKLI RETROGRAD KAVİTE AÇMA TEKNİKLERİNİN VE RETROGRAD DOLGU BİODENTİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ

No Thumbnail Available
Date
2017-01-01T00:00:00Z
Authors
Arslan, Dilara
Güneşer, Mehmet Burak
Kaplan, Fatma
Üşümez, Aslıhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Amaç:Erbium:Yttrium Aluminium Garnet (Er:YAG) ve Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet (Nd:YAG) lazer kullanılarak hazırlanmış retrograd kavitelerde Biodentin dolgu materyeli kullanımının apikal sızıntı üzerine etkisinin boya penetrasyon testi kullanılarak incelenmesidir.Gereç ve yöntem:Kuronları uzaklaştırılan 64 adet tek köklü çekilmiş insan dişi ProTaper eğe sistemi ile F4’e kadar ile şekillendirildi. Guta-perka ve AH plus kanal patı kullanılarak lateral kondensasyon yöntemi ile dolduruldu. Apikal 3 mm’ lik parçalar kökün uzun aksına90°olacak şekilde kesilerek uzaklaştırıldı. Kökler rastgele 8 gruba ayrıldı. (n:8); Grup 1: Hiçbir işlem yapılmadı, Grup 2: Apikal kök yüzeyine Nd:YAG lazer uygulandı, Grup 3: Fissür frez ile Sınıf 1 kavite açıldı (KP), Grup 4: Fissür frez ile KP+Biodentin, Grup 5: Fissür frez ileKP+Nd:YAGlazer+Biodentin, Grup 6: Er:YAG lazer ile KP, Grup 7: Er:YAG lazer ile KP+Biodentin, Grup 8: Er:YAG lazer ile KP+Nd:YAG lazer+ Biodentin. Kök yüzeyleri apikal 1mm hariç iki kat tırnak cilası kaplandı ve 15 gün süre ile çini mürekkebinde bekletildi. Apikal sızıntı şeffaflaştırma yöntemi ile değerlendirildi. İstatistiksel analiz Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılarak yapıldı.Bulgular:Biodentin ile doldurulmuş gruplar (4,5,7,8) arasında boya sızıntısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0.05).Biodentin uygulanan tüm gruplar ile(4,5,7,8) uygulanmayan diğer tüm gruplar (1,2,3,6) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir(p<0.05).Kavite açılımı olmadan apisektomi sonrası Nd:YAG lazer uygulanan grup 2 ile diğer tüm arasında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmiştir(p<0.05).Sonuç:Uygulanan kavite açım prosedürlerinin farklılığına bakılmaksızın, Biodentin apikal szınıtıyı engellemiştir. Apisektomi sonrası Nd: YAG lazer uygulaması hiçbir işlem uygulanmamasına alternatif olarak önerilebilir.Anahtar Kelimeler:Biodentine, Er: YAG lazer, Nd: YAG lazer, retrograd tıkama
Description
Keywords
Citation
Arslan D., Güneşer M. B. , Kaplan F., Üşümez A., -FARKLI RETROGRAD KAVİTE AÇMA TEKNİKLERİNİN VE RETROGRAD DOLGU BİODENTİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ-, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.139-146, 2017
Sustainable Development Goals