Person:
KAPLAN, FATMA

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
FATMA
Last Name
KAPLAN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 9 of 9
 • PublicationMetadata only
  The Effect of Different Filling Techniques On Apical Crack Initiation and Propagation After Retreatment Procedures
  (2019-12-01T00:00:00Z) Güneşer, Mehmet Burak; Dinçer, Asiye Nur; Kaplan, Fatma; Kebudi Benezra, Mira; DİNÇER, ASİYE NUR; GÜNEŞER, MEHMET BURAK; KAPLAN, FATMA
 • PublicationMetadata only
  Ex vivo evaluation of the accuracy of two apex locators for determining the working length of endodontically retreated curved mesial roots.
  (2017-09-16T00:00:00Z) ARSLAN, DİLARA; Kebudi Benezra, Mira; KAPLAN, FATMA; GÜNEŞER, MEHMET BURAK; KAPLAN, FATMA; GÜNEŞER, MEHMET BURAK
 • PublicationMetadata only
  The effect of various retrocavity preparation techniques and retrofilling with Biodentine on apical microleakage
  (2016-04-26T00:00:00Z) ARSLAN, DİLARA; KAPLAN, FATMA; GÜNEŞER, MEHMET BURAK; DİNÇER, ASİYE NUR; KAPLAN, FATMA; GÜNEŞER, MEHMET BURAK
 • PublicationMetadata only
  FARKLI RETROGRAD KAVİTE AÇMA TEKNİKLERİNİN VE RETROGRAD DOLGU BİODENTİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ
  (2017-01-01T00:00:00Z) Arslan, Dilara; Güneşer, Mehmet Burak; Kaplan, Fatma; Üşümez, Aslıhan; GÜNEŞER, MEHMET BURAK; KAPLAN, FATMA
  Amaç:Erbium:Yttrium Aluminium Garnet (Er:YAG) ve Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet (Nd:YAG) lazer kullanılarak hazırlanmış retrograd kavitelerde Biodentin dolgu materyeli kullanımının apikal sızıntı üzerine etkisinin boya penetrasyon testi kullanılarak incelenmesidir.Gereç ve yöntem:Kuronları uzaklaştırılan 64 adet tek köklü çekilmiş insan dişi ProTaper eğe sistemi ile F4’e kadar ile şekillendirildi. Guta-perka ve AH plus kanal patı kullanılarak lateral kondensasyon yöntemi ile dolduruldu. Apikal 3 mm’ lik parçalar kökün uzun aksına90°olacak şekilde kesilerek uzaklaştırıldı. Kökler rastgele 8 gruba ayrıldı. (n:8); Grup 1: Hiçbir işlem yapılmadı, Grup 2: Apikal kök yüzeyine Nd:YAG lazer uygulandı, Grup 3: Fissür frez ile Sınıf 1 kavite açıldı (KP), Grup 4: Fissür frez ile KP+Biodentin, Grup 5: Fissür frez ileKP+Nd:YAGlazer+Biodentin, Grup 6: Er:YAG lazer ile KP, Grup 7: Er:YAG lazer ile KP+Biodentin, Grup 8: Er:YAG lazer ile KP+Nd:YAG lazer+ Biodentin. Kök yüzeyleri apikal 1mm hariç iki kat tırnak cilası kaplandı ve 15 gün süre ile çini mürekkebinde bekletildi. Apikal sızıntı şeffaflaştırma yöntemi ile değerlendirildi. İstatistiksel analiz Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılarak yapıldı.Bulgular:Biodentin ile doldurulmuş gruplar (4,5,7,8) arasında boya sızıntısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0.05).Biodentin uygulanan tüm gruplar ile(4,5,7,8) uygulanmayan diğer tüm gruplar (1,2,3,6) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir(p<0.05).Kavite açılımı olmadan apisektomi sonrası Nd:YAG lazer uygulanan grup 2 ile diğer tüm arasında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmiştir(p<0.05).Sonuç:Uygulanan kavite açım prosedürlerinin farklılığına bakılmaksızın, Biodentin apikal szınıtıyı engellemiştir. Apisektomi sonrası Nd: YAG lazer uygulaması hiçbir işlem uygulanmamasına alternatif olarak önerilebilir.Anahtar Kelimeler:Biodentine, Er: YAG lazer, Nd: YAG lazer, retrograd tıkama
 • PublicationMetadata only
  Surface active agents do not affect the accuracy of two apex locators for working length determination: an ex vivo study.
  (2017-09-14T00:00:00Z) GÜNEŞER, MEHMET BURAK; YUCA, TUĞÇE; DİNÇER, ASİYE NUR; KAPLAN, FATMA; Kebudi Benezra, Mira; ARSLAN, DİLARA; GÜNEŞER, MEHMET BURAK; YUCA, TUĞÇE; KAPLAN, FATMA
 • PublicationMetadata only
  Surface active agents do not affect the accuracy of two apex locators for working length determination: an ex vivo study.
  (2017-09-16T00:00:00Z) GÜNEŞER, MEHMET BURAK; YUCA, TUĞÇE; DİNÇER, ASİYE NUR; KAPLAN, FATMA; Kebudi Benezra, Mira; ARSLAN, DİLARA; GÜNEŞER, MEHMET BURAK; YUCA, TUĞÇE; KAPLAN, FATMA
 • PublicationMetadata only
  Cerrahi içermeyen endodontik tedavi sonrası geniş periradiküler lezyoun iyileşmesi: İki olgu sunumu
  (2016-05-29) KAPLAN, FATMA; ARSLAN, DİLARA; GÜNEŞER, MEHMET BURAK; ER, GAMZE; KAPLAN, FATMA; GÜNEŞER, MEHMET BURAK
 • PublicationMetadata only
  Farklı retrograt Kavite açma Tekniklerinin ve Retrograd Dolgu Biodentinin Apikal Sızıntı Üzerine Etkisi
  (2017-10-01T00:00:00Z) ARSLAN, DİLARA; GÜNEŞER, MEHMET BURAK; KAPLAN, FATMA; ÜŞÜMEZ, ASLIHAN; GÜNEŞER, MEHMET BURAK; KAPLAN, FATMA
 • PublicationMetadata only
  Temperature rise on external root surface during 810- and 970-nm diode laser application in endodontic treatments
  (2024-12-01) Arslan D.; KAPLAN F.; Stoicefidis K.; Dalkılıç E. M.; KAPLAN, FATMA
  Purpose: The aim of this study was to evaluate the temperature rise on the external root surface during 810- and 970-nm diode laser application. Methods: Thirty-six single-rooted mandibular premolar teeth were employed. All of the root canals were prepared at 1 mm short of the apical foramen; after working length determination, each root canal was prepared using ProTaper Universal instruments. The roots were randomly divided into 2 groups of 18 specimens in each. A 810-nm diode laser in group 1 and 970-nm diode laser in group 2 were used with continuous mode and 1.5 W parameters. The temperature elevations were measured with an infrared thermographic camera during 810- and 970-nm diode laser irradiation. Data were analyzed statistically using Kruskal–Wallis and Tukey’s tests. Results: No significant difference was obtained among the 810- and 970-nm diode laser groups according to the temperature changes (P > 0.05). Temperature rise values in all the teeth were detected below 10 °C. Conclusion: Within the limitations of this in vitro study, the 810- and 970-nm diode laser irradiation is a safe supported treatment option when considering the temperature elevation on the external root surface and these lasers can be safely used for endodontic treatments at the investigated parameters. The peak temperature was below the critical value.