Publication:
KRİSİNİN MCF-7 VE MDA-MB-231 MEME KANSERİ HÜCRELERİNE OLAN İMMÜN SİSTEM ARACILI SİTOTOKSİK YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

No Thumbnail Available
Date
2023-12-04
Authors
Durmuş E.
Özman Z.
Ceyran İ. H.
Koçyiğit A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Description
Keywords
Tıp, Yaşam Bilimleri, Biyokimya, Diğer, Sağlık Bilimleri, Temel Bilimler, Medicine, Life Sciences, Biochemistry, Other, Health Sciences, Natural Sciences, Klinik Tıp (MED), Temel Bilimler (SCI), Yaşam Bilimleri (LIFE), Klinik Tıp, Doğa Bilimleri Genel, Biyoloji ve Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER, BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, GELİŞİMSEL BİYOLOJİ, Clinical Medicine (MED), Natural Sciences (SCI), Life Sciences (LIFE), CLINICAL MEDICINE, NATURAL SCIENCES, GENERAL, BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS, MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS, DEVELOPMENTAL BIOLOGY, Embriyoloji, Gelişimsel Biyoloji, Multidisipliner, Embryology, Developmental Biology, Multidisciplinary
Citation
Durmuş E., Özman Z., Ceyran İ. H., Koçyiğit A., \"KRİSİNİN MCF-7 VE MDA-MB-231 MEME KANSERİ HÜCRELERİNE OLAN İMMÜN SİSTEM ARACILI SİTOTOKSİK YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI\", 26. Ulusal İmmünoloji Kongresi , Ankara, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2023, ss.21
Page Views

2

File Downloads

0

Sustainable Development Goals