Publication:
Bitkisel Droglarda Kalite Kontrol

Date
2022-10-01
Authors
Kartal M.
Ulusoy Ş.
İnal E.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İksad Yayınevi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Pharmacology and Therapeutics, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Yaşam Bilimleri (LIFE), Farmakoloji ve Toksikoloji, Clinical Medicine (MED), Life Sciences (LIFE), PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY, Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık (çeşitli), Yaşam Bilimleri, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous), Life Sciences
Citation
Kartal M., Ulusoy Ş., İnal E., Bitkisel Droglarda Kalite Kontrol, "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Fonksiyonel Kullanım Alanları Ticareti ve Sürdürülebilirliği", Prof. Dr. Rüveyde TUNÇTÜRK, Editör, İksad Yayınevi, Ankara, ss.183-219, 2022
Sustainable Development Goals