Publication:
The Role of Some Selenoproteins in the Etiopathogenesis of Breast Cancer

Date
2022-08-01
Authors
Öğüt S.
Hacıosmanoğlu E.
Değirmencioğlu S.
Bahtiyar N.
Cinemre F. B.
Aydemir B.
Karaçetin D.
Kural A.
Güneş M. E.
Bektaş M.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Tıp, Dahili Tıp Bilimleri, Radyasyon Onkolojisi, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Biyofizik, Biyokimya, Medicine, Internal Medicine Sciences, Radiation Oncology, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences, Biophysics, Biochemistry, Klinik Tıp (MED), Yaşam Bilimleri (LIFE), Klinik Tıp, Biyoloji ve Biyokimya, BİYOFİZİK, TIP, GENEL & DAHİLİ, RADYOLOJİ, NÜKLEER TIP ve MEDİKAL GÖRÜNTÜLEME, Clinical Medicine (MED), Life Sciences (LIFE), CLINICAL MEDICINE, BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, BIOPHYSICS, MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING, Radyoloji ve Ultrason Teknolojisi, Genel Sağlık Meslekleri, Patofizyoloji, Temel Bilgi ve Beceriler, Değerlendirme ve Teşhis, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Görüntüleme, Dahiliye, Aile Sağlığı, Biyokimya (tıbbi), Tıp (çeşitli), Genel Tıp, Yaşam Bilimleri, Radiological and Ultrasound Technology, General Health Professions, Pathophysiology, Fundamentals and Skills, Assessment and Diagnosis, Radiology, Nuclear Medicine and Imaging, Internal Medicine, Family Practice, Biochemistry (medical), Medicine (miscellaneous), General Medicine, Life Sciences
Citation
Öğüt S., Hacıosmanoğlu E., Değirmencioğlu S., Bahtiyar N., Cinemre F. B., Aydemir B., Karaçetin D., Kural A., Güneş M. E., Bektaş M., "The Role of Some Selenoproteins in the Etiopathogenesis of Breast Cancer", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sa.17, ss.381-390, 2022
Sustainable Development Goals