Publication:
Esansiyel Tremor Hastalarında Kognitif Bozulmanın Düzeyiyle Beyin Mikroyapısal Değişikliklerinin Diffuzyon Tensor Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi ve Korelasyonlarının Saptanması

Date
2018-12-06T00:00:00Z
Authors
ŞENGÜL, YILDIZHAN
OTÇU TEMUR, HAFİZE
ÇORAKÇI, ZEYNEP
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
ŞENGÜL Y., OTÇU TEMUR H., ÇORAKÇI Z., -Esansiyel Tremor Hastalarında Kognitif Bozulmanın Düzeyiyle Beyin Mikroyapısal Değişikliklerinin Diffuzyon Tensor Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi ve Korelasyonlarının Saptanması-, 54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım 2018, ss.72-73
Citation
Sustainable Development Goals