Publication:
kronik akciğer hastalığı olan çocuklarda streptococcus pneumonia taşıyıcılığı ve suşların penisilin direnci

Date
2018-09-27T00:00:00Z
Authors
Çakır, Erkan
Yazan, Hakan
Semizoğlu, Bahriye
Bursal Duramaz, Burcu
Türel, Özden
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Çakır E., Yazan H., Semizoğlu B., Bursal Duramaz B., Türel Ö., -kronik akciğer hastalığı olan çocuklarda streptococcus pneumonia taşıyıcılığı ve suşların penisilin direnci-, çocuk göğüs hastalıkları 3. kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.128
Citation
Sustainable Development Goals