Publication:
İntraplevral Uygulamalar: Antibiyotik, Fibrinolitik, İrritan Ajanlar, Lavaj ve Diğer Uygulamalar

No Thumbnail Available
Date
2015-12-01
Authors
Ziyade S.
Akdemir O. C.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Aves Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Plevral boşluk temel olarak pariyetal ve viseral plevra yaprakları arasında kalan potansiyel boşluktur. Akciğerlerin çalışması ve solunum işinin optimum şekilde devam etmesi için plevral boşluğun normal fizyolojide olması son derece önemlidir. Enfeksiyonlar, maligniteler, travmalar gibi nedenlerle plevral boşlukta sıvı (ampiyem, malign plevral sıvı, hemotoraks vs.) ve hava (pnömotoraks) toplanması meydana gelebilir. Bu gibi etkenler plevral boşluk fizyolojisini bozarak solunum fonksiyonlarını etkilediğinden dolayı çözülmesi gereken sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Plevral boşluk problemlerinin çözülmesinde parenteral antibiyotik verilmesi gibi medikal tedaviler, plevral boşluğa katater/göğüs tüpü takılması veya Videotorakoskopi ya da torakotomi yapılması gibi cerrahi uygulamaları veya kateter/tüp takıldıktan sonra plevral boşluğa etyolojiye göre skatrizan yada fibrinolitik ajan verilmesi gibi cerrahi ve medikal yöntemlerin bir arada kullanıldığı tedavi alternatifleri vardır.
Basicly, the pleural space is a potential space between the visceral and parietal pleura layers. It is so important that the pleural space is on normal physiology for working of the lungs and continueing respiration in optimum condition. Fluid (empyema, malign pleural effusions, haemothorax etc.) or air (pneumothorax) may be collected in the pleural space because of reasons like infections, malignancies and traumas. \"eese kind of factors are problems must be solved because of affecting the respiratoru functions by deteriorating the pleural space physiology. \"ere are many treatment alternatives to solve pleural space problems so medical methods like using antibiotics, surgical procedures like catheter/tube thoracosthomy applications or performing VATS/thoracotomy and using medical and surgical technics together like performing catheter/tube thoracostomi and giving a scatrisial or fibrinolitic agent via this drainage device.
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Clinical Medicine (MED)
Citation
Ziyade S., Akdemir O. C., İntraplevral Uygulamalar: Antibiyotik, Fibrinolitik, İrritan Ajanlar, Lavaj ve Diğer Uygulamalar, "GÜNCEL GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ-PLEVRA HASTALIKLARI", Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Editör, Aves Yayıncılık, Ankara, ss.342-350, 2015
Page Views

6

File Downloads

0

Sustainable Development Goals