Publication:
Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler

No Thumbnail Available
Date
2021-02-01T00:00:00Z
Authors
Kurnaz, Büşra
Akbaş, Merve
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
2019 yılının sonlarında Çin’de saptanan ve kısa süre de ülke içerisinde yayılım gösteren korona virüsünün, sars virüsü ile benzerlik gösterdiği açıklanmıştır. Çin’den sonra dünyadaki diğer ülkelere de yayılan virüs, pandemi ilan edilmesine sebep olmuştur. Sağlık hizmetleri başta olmak üzere, ekonomi ve eğitim sistemlerini de etkilemiştir. Ülkelerin ekonomik büyümeleri durmuş negatif yönlü ilerlemeler meydana gelmeye başlamıştır. Sağlık kurumlarında doluluklar yaşanmış, personel ve tıbbi ekipman yetersizlikleriyle karşı karşıya kalınmıştır. Okulları kapatma kararı alınan ülkelerde, uzaktan eğitim yöntemine başvurulmuştur. Bu çalışmada, Türkiye, Almanya ve İran’ın mevcut sağlık sistemleri, gelişmişlik düzeyleri ve eğitim konusundaki durumları incelenecek ve pandemi döneminde bu alanlarda aldığı önlemler değerlendirilecektir. Güncel veriler incelendiğinde, üç ülkenin de 82 milyon civarında nüfusunun olduğu bilinmektedir. Ancak sağlık sistemleri, yaşlı nüfus oranındaki farklılıklar, sağlık harcamalarına ayrılan pay, dünya ekonomisindeki yeri ve eğitim konusundaki farklılıkları alınan pek çok önlemi etkilemektedir. Ülkeler değerlendirildiğinde, pandemi döneminde temel sağlık davranışlarının kazandırılması ve bu yönde politika geliştirilmesi konusunda yetersiz kalındığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, yetersiz kalınan konular göz önünde bulundurularak yönetsel açıdan değerlendirilmiştir.
Description
Keywords
Citation
Akbaş M., Kurnaz B., Covid-19 Pandemisi Döneminde Ülkelerin Sağlık Hizmetleri, Eğitim ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Türkiye, Almanya ve İran Karşılaştırması, -Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler-, Prof. Dr.Cem EVEREKLİOĞLU, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.123-150, 2021
Sustainable Development Goals