Publication:
Laringomalazi tanımı, tanı ve tedavisi

No Thumbnail Available
Date
2022-05-01
Authors
Çalım Ö. F.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Türkiye Klinikleri Yayınevi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Laringomalazi yenidoğan ve infantlarda inspiratuar stridor en sık nedenidir, bu çocukların %10\"unda cerrahi girişim gerektiren ciddi semptomlar mevcuttur. Laringomalazide supraglottik larinksin kollabe olması sonucunda inspiratuar stridor görülür. Tanıda öncelikle fleksibl fiberoptik laringoskop ile değerlendirilme önerilmektedir. Senkronize havayolu lezyonlarının tespiti için bronkoskopi de yapılmalıdır. Laringomalazi şiddeti; hafif, orta ve ağır olarak değerlendirilir. Hafif, orta ve şiddetli olgular için ise asit süpresyon tedavisi, yutma terapisi ve yutmanın değerlendirilmesi tavsiye edilmiş olup; şiddetli laringomalazide laringoskopi/bronkoskopi sonrasında supraglottoplasti tavsiye edilmiştir. Supraglottoplasti laringomalazili çocukların çoğunluğunda başarı ile sonuçlanır. Ancak eşzamanlı havayolu patolojileri ve komorbid hastalıkların varlığı olumsuz sonuçlara neden olabilir ve trakeostomi gerektirebilir.
Laryngomalacia is the most common cause of inspiratory stridor in neonates and infants, with 10% of these children having severe symptoms requiring surgical intervention. Inspiratory stridor is seen as a result of collapse of the supraglottic larynx in laryngomalacia. In the diagnosis, evaluation with a flexible fiberoptic laryngoscope is recommended. Bronchoscopy should also be performed to detect synchronous airway pathologies. Laryngomalacia severity; rated as mild, moderate and severe. Acid suppression therapy, swallowing therapy and evaluation of swallowing were recommended for mild, moderate and severe cases; Supraglottoplasty is successful in the majority of children with laryngomalacia. However, the presence of syncronous airway pathologies and comorbid conditions may result worse outcomes and may require tracheostomy.
Description
Keywords
Tıp, Cerrahi Tıp Bilimleri, Kulak Burun Boğaz, Sağlık Bilimleri, Medicine, Surgery Medicine Sciences, Otolaryngology, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, CERRAHİ, KULAK BURUN BOĞAZ, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE, SURGERY, OTORHINOLARYNGOLOGY, Konuşma ve İşitme, Cerrahi, Speech and Hearing, Surgery, Otorhinolaryngology
Citation
Çalım Ö. F., Laringomalazi tanımı, tanı ve tedavisi, "Çocuklarda Enfeksiyon Dışı Hava Yolu Hastalıkları", Erkan Çakır, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.47-53, 2022
Page Views

59

File Downloads

0

Sustainable Development Goals