Publication:
Laringomalazi tanımı, tanı ve tedavisi

dc.contributor.authorÇalım Ö. F.
dc.contributor.institutionauthorÇALIM, ÖMER FARUK
dc.date.accessioned2023-01-08T22:56:15Z
dc.date.available2023-01-08T22:56:15Z
dc.date.issued2022-05-01
dc.description.abstractLaringomalazi yenidoğan ve infantlarda inspiratuar stridor en sık nedenidir, bu çocukların %10\"unda cerrahi girişim gerektiren ciddi semptomlar mevcuttur. Laringomalazide supraglottik larinksin kollabe olması sonucunda inspiratuar stridor görülür. Tanıda öncelikle fleksibl fiberoptik laringoskop ile değerlendirilme önerilmektedir. Senkronize havayolu lezyonlarının tespiti için bronkoskopi de yapılmalıdır. Laringomalazi şiddeti; hafif, orta ve ağır olarak değerlendirilir. Hafif, orta ve şiddetli olgular için ise asit süpresyon tedavisi, yutma terapisi ve yutmanın değerlendirilmesi tavsiye edilmiş olup; şiddetli laringomalazide laringoskopi/bronkoskopi sonrasında supraglottoplasti tavsiye edilmiştir. Supraglottoplasti laringomalazili çocukların çoğunluğunda başarı ile sonuçlanır. Ancak eşzamanlı havayolu patolojileri ve komorbid hastalıkların varlığı olumsuz sonuçlara neden olabilir ve trakeostomi gerektirebilir.
dc.description.abstractLaryngomalacia is the most common cause of inspiratory stridor in neonates and infants, with 10% of these children having severe symptoms requiring surgical intervention. Inspiratory stridor is seen as a result of collapse of the supraglottic larynx in laryngomalacia. In the diagnosis, evaluation with a flexible fiberoptic laryngoscope is recommended. Bronchoscopy should also be performed to detect synchronous airway pathologies. Laryngomalacia severity; rated as mild, moderate and severe. Acid suppression therapy, swallowing therapy and evaluation of swallowing were recommended for mild, moderate and severe cases; Supraglottoplasty is successful in the majority of children with laryngomalacia. However, the presence of syncronous airway pathologies and comorbid conditions may result worse outcomes and may require tracheostomy.
dc.identifier.citationÇalım Ö. F., Laringomalazi tanımı, tanı ve tedavisi, "Çocuklarda Enfeksiyon Dışı Hava Yolu Hastalıkları", Erkan Çakır, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.47-53, 2022
dc.identifier.endpage53
dc.identifier.startpage47
dc.identifier.urihttps://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-laringomalazi-tanimi-tani-ve-tedavisi-98837.html
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/34891
dc.publisherTürkiye Klinikleri Yayınevi
dc.relation.ispartofÇocuklarda Enfeksiyon Dışı Hava Yolu Hastalıkları
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTıp
dc.subjectCerrahi Tıp Bilimleri
dc.subjectKulak Burun Boğaz
dc.subjectSağlık Bilimleri
dc.subjectMedicine
dc.subjectSurgery Medicine Sciences
dc.subjectOtolaryngology
dc.subjectHealth Sciences
dc.subjectKlinik Tıp (MED)
dc.subjectKlinik Tıp
dc.subjectCERRAHİ
dc.subjectKULAK BURUN BOĞAZ
dc.subjectClinical Medicine (MED)
dc.subjectCLINICAL MEDICINE
dc.subjectSURGERY
dc.subjectOTORHINOLARYNGOLOGY
dc.subjectKonuşma ve İşitme
dc.subjectCerrahi
dc.subjectSpeech and Hearing
dc.subjectSurgery
dc.subjectOtorhinolaryngology
dc.titleLaringomalazi tanımı, tanı ve tedavisi
dc.typebookPart
dspace.entity.typePublication
local.avesis.id8d9623de-4785-403c-a1c5-6aace1dea899
relation.isAuthorOfPublication07d9f94f-4845-4056-b486-ad19c15144cd
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery07d9f94f-4845-4056-b486-ad19c15144cd
Files