Publication:
Bir Üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Başvurularda Eksiklikler ve Sıklıkla Yapılan Hatalar

dc.contributor.authorMeral, İsmail
dc.contributor.authorAştı, Türkinaz
dc.contributor.authorSoysal, Ömer
dc.contributor.authorYıldırım, Nuran
dc.contributor.authorÖzçelik, Semra
dc.contributor.authorAydın, Teoman
dc.contributor.authorAkbaş, Fahri
dc.contributor.authorTemel, Binnur
dc.contributor.authorÖzder, Aclan
dc.contributor.authorBüyükpınarbaşılı, Nur
dc.contributor.authorDönmez, Nazmiye
dc.contributor.authorAlkaya, Mustafa Fırat
dc.contributor.institutionauthorMERAL, İSMAİL
dc.contributor.institutionauthorAŞTI, TÜRKINAZ
dc.contributor.institutionauthorSOYSAL, ÖMER
dc.contributor.institutionauthorYILDIRIM, NURAN
dc.contributor.institutionauthorÖZÇELİK, SEMRA
dc.contributor.institutionauthorAYDIN, TEOMAN
dc.contributor.institutionauthorAKBAŞ, FAHRİ
dc.contributor.institutionauthorTEMEL, BİNNUR
dc.contributor.institutionauthorÖZDER, ACLAN
dc.contributor.institutionauthorBÜYÜKPINARBAŞILI, NUR
dc.contributor.institutionauthorDÖNMEZ, NAZMİYE
dc.date.accessioned2019-10-05T21:36:54Z
dc.date.available2019-10-05T21:36:54Z
dc.date.issued2019-08-01
dc.description.abstractGirişimsel olmayan araştırmalarda, ilgili etik kurulun onayını almadan çalışmalara başlamak mümkün değildir. Dünya Sağlık Örgütü-nün kurallarına göre, gerekli tüm belgeleri içeren başvuru dosyası ilgili Etik Kurula eksiksiz sunulmalıdır. Araştırmacıların başvuru dosyasındaki belgeleri eksiksiz tamamlamadaki isteksizliği, Etik Kurulların çalışma sürecini yavaşlatmakta ve hatta Etik Kurul ile araştırmacılar arasında tartışmaya bile neden olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışma, bir üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna gönderilen proje başvuru dosyalarındaki eksiklikleri ve en çok yapılan hataları göstermek ve araştırmacılar için bir rehber oluşturmak amacıyla yapıldı. 24 Mart 2016 ve 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurula gönderilen başvuru dosyaları ve kararları ilgili etik kurulun veri tabanından analiz edildi. Başvuru dosyalarının revizyonuna neden olan en önemli gerekçeler, projenin amacının ilgili referanslar eşliğinde yeterince açıklanamaması ve özellikle iyi yazılamamış yöntem kısmı gibi başvuru formundaki eksikliklerdi. Araştırmacıları proje başvuru dosyası hazırlarken en çok yapılan hatalar hakkında eğitmek, Üniversite Etik Kurullarının gözden geçirme sürecinin verimliliğini ve hızını artıracaktır.
dc.identifier10.12891/ceog2158.2016
dc.identifier.citationMeral İ., Aştı T., Soysal Ö., Yıldırım N., Özçelik S., Aydın T., Akbaş F., Temel B., Özder A., Büyükpınarbaşılı N., et al., -Bir Üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Başvurularda Eksiklikler ve Sıklıkla Yapılan Hatalar-, Journal of Medical Ethics, cilt.0, no.0, 2019
dc.identifier.trdizinDOI: https://doi.org/10.5336/mdethic.2019-66435
dc.identifier.trdizintrdizin
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/7762
dc.language.isotr
dc.titleBir Üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Başvurularda Eksiklikler ve Sıklıkla Yapılan Hatalar
dc.typeArticle
dspace.entity.typePublication
local.article.journalnameCLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY
local.avesis.idc0dd0db0-af8b-4360-a2a2-d0fdeaaf82f6
local.avesis.response7638
relation.isAuthorOfPublication58058ee9-1440-480c-9817-c6b25d7ec008
relation.isAuthorOfPublicationbca7a6c1-e48d-40be-a116-2eb1ecfac36e
relation.isAuthorOfPublication947af5e0-a6ba-40fa-ad04-becc33aae7f0
relation.isAuthorOfPublicationbe8eaf80-3e19-430c-8f5d-e2755e4288cd
relation.isAuthorOfPublication5631abe0-af77-49d7-b572-94ede447c6a8
relation.isAuthorOfPublicationb499e019-3329-4b74-903c-dbbf64b9c18d
relation.isAuthorOfPublication1da13c4a-283a-47d4-a763-1c242fde6919
relation.isAuthorOfPublicationd73c61cc-93fa-4fce-a294-f68e807cd50a
relation.isAuthorOfPublication20e51a9d-0cf9-4959-9ea0-0e2508af825d
relation.isAuthorOfPublication07a102ad-e53c-46b9-b3aa-bdb5723b1e7c
relation.isAuthorOfPublication290534fc-5729-4123-86c9-b3d70bded178
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery5631abe0-af77-49d7-b572-94ede447c6a8
Files