Publication:
Diyabetik Retinopati ve Makulopati

No Thumbnail Available
Date
2021-05-01T00:00:00Z
Authors
Özdemir, Mehmet Hakan
Kırık, Furkan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Optik Koherens Tomografi (OKT), retinanın yüksek çözünürlükte görüntülenmesine olanak sağlayan, girişimsel olmayan bir görüntüleme yöntemidir. Retinal patolojiler hakkındaki kantitatif ve kalitatif verileri diğer görüntüleme yöntemlerinden daha hızlı elde etmeye olanak sağlaması nedeniyle diyabetik retinopatinin (DR) tanı ve takibinde OKT’den giderek daha fazla yararlanılmaktadır. OKT’nin oftalmolojik, özellikle de DR-de, kullanımıyla birlikte birçok retinal lezyon daha ayrıntılı tanımlanmaya başlandı ve hatta bazı retinal değişiklikler ilk defa OKT ile gösterildi. Daha önce yapılan araştırmalar sonucunda, DR’ye bağlı tespit edilen bir takım patolojik bulguların tedavi yanıtı üzerine ve nihai görme keskinliği üzerine öngörülebilir sonuçlar verdiği tespit edildi ve bu bulgulara prognostik değer biçilerek çeşitli biyobelirteçler tanımlandı. Günümüzde artık DR’ye ait çeşitli komplikasyonların tanısında sıklıkla faydalandığımız OKT görüntülerinin hastaya ait klinik bulgular ile birlikte değerlendirilmesi, hem uygulanacak tedavinin erkenden belirlenebilmesi hem de hastalık prognozunun öngörülebilmesi açısından faydalı olacaktır.
Description
Keywords
Citation
Özdemir M. H. , Kırık F., Tanı Yöntemleri: Optik Koherens Tomografi, -Diyabetik Retinopati ve Makulopati-, Zeliha Yazar, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.38-45, 2021
Page Views

6

File Downloads

0

Sustainable Development Goals