Publication:
Akciğer kanserli olgularda intrakranial metastazlarının primer hücre tipinin belirlenmesinde DTG’nin etkinliği

Date
2018-11-10T00:00:00Z
Authors
Bilgin, Mehmet
Yurtsever, İsmail
Türk, Hacı Mehmet
Alkan, Alpay
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Bilgin M., Yurtsever İ., Türk H. M. , Alkan A., -Akciğer kanserli olgularda intrakranial metastazlarının primer hücre tipinin belirlenmesinde DTG’nin etkinliği-, 39. Ulusal Radyoloji Kongresi-TÜRKRAD 2018 , Antalya, Türkiye, 6 - 11 Kasım 2018, ss.0-100
Citation
Sustainable Development Goals