Publication:
COVID-19 Tanısında Protein Temelli Yaklaşımlar

No Thumbnail Available
Date
2020-02-01T00:00:00Z
Authors
Göncü, Beyza Servet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Serolojik testler belirli patojenlere maruziyetin varlığını teşhis etmek ya da seyir takibi amacıyla kullanılan testlerdir. Kan veya serum örnekleri kullanılarak, patojenlere ait antijenlerin varlığı ve spesifik antikorlara bağlanma prensibine göre çalışır. Güncel olarak COVID-19 veya bir diğer deyişle SARS-CoV2 teşhisi ve seroloji testlerine ait bulguların doğrulanması gerçek zamanlı PCR (RT-PCR) tekniği ile yapılmaktadır. SARS-CoV2 seroloji testlerine ilişkin gelişmeler hızlı bir şekilde güncellenmektedir. Özgün SARSCoV2 antikorlarının tayin edilmesi, patojen varlığında immün sistemin oluşturacağı yanıta bağlı olarak geliştirilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda farklı hastalardan elde edilen örneklerde farklı immünglobülin tiplerinin belirlendiği bildirilmiştir. Bu nedenle öncelikle enfeksiyondan sonra gelişen immünglobülin tiplerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Serolojik testler temelde; nötralizasyon, antijen-antikor reaksiyonu ve belirleme aşamaları ile karakterizedir. Enfeksiyonun hızlı teşhisi ve seyrinin takibi için SARS-COV2 seroloji testleri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları hızla devam etmektedir. Bugüne kadar bildirilen serolojik test sonuçları, benzerlik taşıyan koronavirüs antikor testleri (SARS/MERS-CoV vb) kullanılarak elde edilmiştir. Bu sürecin tamamlanması için virüse bağlı antijenik kısımların tanımlanması gerekmektedir. SARS-CoV2’ye özgül, antijene bağlanacak antikorun, protein temelli yaklaşımlarda bir -çapa- (anchor) olarak kullanılması için araştırmalar devam etmektedir.
Description
Keywords
Citation
Göncü B. S. , -COVID-19 Tanısında Protein Temelli Yaklaşımlar-, Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.31-39, 2020
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals