Publication:
Karanfilin (Syzygium aromaticum)probiyotik yoğurdun mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisininaraştırılması

No Thumbnail Available
Date
2019-07-06T00:00:00Z
Authors
Güneş Bayır, Ayşe
Bilgin, Mehmet Gültekin
Kutlu, Sümeyra Şeyma
Dilber, Coşkun
Elaldı, Fatmanur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Sustainable Development Goals
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Güneş Bayır A., Bilgin M. G. , Kutlu S. Ş. , Dilber C., Elaldı F., -Karanfilin (Syzygium aromaticum)probiyotik yoğurdun mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisininaraştırılması-, 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.629
Citation