Publication:
Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanılı Ergenlerin Aktivite/Rol Katılımlarının İncelenmesi

No Thumbnail Available
Date
2023-09-15
Authors
Demirci B.
Akel S.
Derin S.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Problem - Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB), bir dizi olay veya aktivite hakkında aşırı kaygı ve endişe ile karakterize edilen psikiyatrik bir bozukluktur. Bu kaygı, kişinin aktivitelerini, rollerini ve günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını etkiler.Amaç - Bu çalışmanın amacı, YAB belirtilerinin bireyin aktivite/rol katılımını ne ölçüde etkilediğini belirlemektir.Yöntem – Bir psikiyatrist tarafından DSM-5 tanı ölçütlerine göre YAB tanısı konmuş 15 ergen ve sağlıklı 15 ergene bir ergoterapi modeli olan MOHO (İnsan Aktivite Modeli) çerçevesinde MOHOST uygulanmıştır. Tüm değerlendirmeler çevrimiçi olarak eş zamanlı görüşme yoluyla yapılmıştır. Verilerin analizinde IBM Statistical Package for Social Sciences Version 24 (SPSS) istatistik programı kullanılmış, anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır.Bulgular - Elde edilen bulgular ışığında YAB grubunun aktivite/rollerini değerlendirdiğimiz MOHOST skoru sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,05). Tartışma - Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar doğrultusunda yaygın anksiyete bozukluğu tanılı ergenlerin aktivite/rol katılımları YAB semptomlarından etkilenmektedir.Sonuç - YAB’ ın hafif düzeyde bir bozukluk olduğu düşünülen yaygın inanışın aksine YAB tanılı bireylerde hastalık yükü fazladır. Bozukluğun şiddetine de bağlı olarak aktivite/rol katılımları kısıtlanmaktadır ve ergoterapinin merkezinde yer alan anlamlı aktivitelere katılımları teşvik edilmelidir.
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Clinical Medicine (MED)
Citation
Demirci B., Akel S., Derin S., \"Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanılı Ergenlerin Aktivite/Rol Katılımlarının İncelenmesi\", II. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2023, ss.27
Page Views

1

File Downloads

0

Sustainable Development Goals