Person:
DERİN, SONGÜL

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
SONGÜL
Last Name
DERİN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationMetadata only
  The role of adverse childhood experiences and attachment styles in social anxiety disorder in adolescents
  (2022-03-01T00:00:00Z) DERİN, Songül; Selman, Saliha B.; Alyanak, Behiye; Soylu, Nusret; DERİN, SONGÜL
  Background Social Anxiety Disorder (SAD) is one of the most common disorders of adolescence and results in marked impairments in social and academic/occupational activities that likely to persist into adulthood. Multiple etiological factors contribute to the development of social anxiety disorder. Two critical factors in presenting with a primary diagnosis of SAD might be adverse childhood experiences (ACEs) and attachment styles. The current study examined how ACEs and attachment styles may be related to SAD in adolescents. Methods 60 participants with ages ranging from 11 to 18 (M = 14.6; female = 36), who have a primary diagnosis of SAD and 60 control group adolescents (M = 14.6; female = 30) were included in the study. Both groups completed the Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS), the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), and the Adolescent Relationship Scales Questionnaire (A-RSQ). Results After controlling adolescent gender and parental education levels, childhood emotional neglect and income significantly predicted an increased risk for adolescents- SAD diagnosis. Attachment styles did not significantly contribute to predicting adolescents- SAD diagnosis after controlling childhood emotional neglect. Conclusion The high predictive value of emotional neglect in childhood emphasizes its importance as a risk factor of SAD in adolescence.
 • PublicationMetadata only
  Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanılı Ergenlerin Aktivite/Rol Katılımlarının İncelenmesi
  (2023-09-15) Demirci B.; Akel S.; Derin S.; DEMİRCİ, BEYZANUR; AKEL, SULTAN; DERİN, SONGÜL
  Problem - Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB), bir dizi olay veya aktivite hakkında aşırı kaygı ve endişe ile karakterize edilen psikiyatrik bir bozukluktur. Bu kaygı, kişinin aktivitelerini, rollerini ve günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını etkiler.Amaç - Bu çalışmanın amacı, YAB belirtilerinin bireyin aktivite/rol katılımını ne ölçüde etkilediğini belirlemektir.Yöntem – Bir psikiyatrist tarafından DSM-5 tanı ölçütlerine göre YAB tanısı konmuş 15 ergen ve sağlıklı 15 ergene bir ergoterapi modeli olan MOHO (İnsan Aktivite Modeli) çerçevesinde MOHOST uygulanmıştır. Tüm değerlendirmeler çevrimiçi olarak eş zamanlı görüşme yoluyla yapılmıştır. Verilerin analizinde IBM Statistical Package for Social Sciences Version 24 (SPSS) istatistik programı kullanılmış, anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır.Bulgular - Elde edilen bulgular ışığında YAB grubunun aktivite/rollerini değerlendirdiğimiz MOHOST skoru sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,05). Tartışma - Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar doğrultusunda yaygın anksiyete bozukluğu tanılı ergenlerin aktivite/rol katılımları YAB semptomlarından etkilenmektedir.Sonuç - YAB’ ın hafif düzeyde bir bozukluk olduğu düşünülen yaygın inanışın aksine YAB tanılı bireylerde hastalık yükü fazladır. Bozukluğun şiddetine de bağlı olarak aktivite/rol katılımları kısıtlanmaktadır ve ergoterapinin merkezinde yer alan anlamlı aktivitelere katılımları teşvik edilmelidir.