Show simple item record

dc.contributor.authorTunalı, Mustafa
dc.contributor.authorErcan, Esra
dc.date.accessioned2019-10-05T21:01:06Z
dc.date.available2019-10-05T21:01:06Z
dc.date.issued2019-09-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/6368
dc.description.abstractP-331Lokalize Dişeti Çekilmeleri Tedavisinde Titanyum Plateletten Zengin Fibrin (T-PRF) Uygulamaları; Vaka SerisiBilge Cansu Uzun1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı31Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Manisa2.anakkale Onsekiz Mart .niversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Periodontoloji Anabilim Dalı, .anakkale3Bezmialem Vakıf .niversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbulLokalize dişeti .ekilmeleri bir.ok fakt.re bağlı olarak meydana gelmektedir. Sert travmatik fır.alama alışkanlığı, keratinize dokununyetersiz olması, dişin pozisyonu, ortodontik tedaviler sonucu alveol kemiğin incelmesi ve okluzal travma dişeti .ekilmelerinesebep olabilir. Dişeti .ekilmelerinin sonucunda .ekilme b.lgelerinde plak kontrolü azalabilir bu durumdiş hassasiyetlerineve k.k yüzey .ürüklerine neden olabilir. Dişeti .ekilmelerinin oluşmasında .nemli fakt.rler olan gü.lü kas etkilerini azaltmak vesığ vestibul derinliği arttırmak i.in yeni cerrahi y.ntemler geliştirilmektedir.Bu vaka serisinde 5 tane Miller I-II lokalize dişeti .ekilme defektinin cerrahi tedavisi ve 6 aylık takibi anlatılmıştır. Başlangı. .ekilmederinlikleri ortalama 4 mm, yapışık dişeti genişliği ortalama 3,25 mm idi. T-PRF kullanılarak,Modifiye tünel veya .ift Papily.ntemleri ile beraber frenulum kas bağlantıları uzaklaştırılarak ve vestibul derinlik arttırılarak apikaldeki stres elimine edildi. 6aylık takip sonucunda lokalize dişeti .ekilmelerinde % 80 oranında tam k.k kapanması ve ortalama 3,7 mm yapışık dişeti genişliğindeartış elde edildi. T-PRF, lokalize dişeti .ekilmelerinin tedavisinde hücresel g..ü sağlayan yapı iskelesi ve tamamen otojenbiyolojik .zellikleri sayesinde estetik ve fonksiyonel başarılı sonu.lar sağlamıştır.Anahtar Kelimeler: Dişeti .ekilmesi, T-PRF, k.k kapanması,estetikP-331Titanium Platelet Rich Fibrin (T-PRF) Applications in the Treatment of Localized Gingival Recessions; Case SeriesBilge Cansu Uzun1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı31Manisa Dental Hospital Clinic of Periodontology, Manisa2.anakkale Onsekiz Mart University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, .anakkale3Bezmialem Vakıf University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İstanbulLocalized gingival recessions can occur due to many factors. Hard tooth- brush habits, less keratinizeed tissue, tooth position,reduced alveolar bone plate thickness after orthodontic treatment and occlusal trauma can cause gingival recessions. Plaquecontrol can be reduced as a result of gingival recessions that can lead to tooth hypersensitivity and caries on the rootsurface. New surgical methods have been developed to reduce the effects of strong muscle and increase shallow vestibuledepth which are important reasons for gingival recessions. In this case series, surgical treatment of 5 Miller I-II localized gingivalrecession defects and and 6-month follow-up are described. Initial average gingival recession depth was 4 mm and averagekeratinized gingival width was 3.25mm. Gingival apical stress was eliminated by removing frenulummuscle attachment and increasingthe vestibul depth which was performed with modified tunel technique or double papil flep using T-PRF.This case series was obtained 80% completed root covarage and avarage 3,7mm keratinized tissue gain at follow up 6 months.T-PRF has aesthetic and functional successful results in the treatment of localized gingival recessions due to it’s pure autogenousbiological properties and its scaffold that providing cellular migration.Keywords: Gingival recession, T-PRF, root coverage, estheticTürk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Poster Bildiriler Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 7.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica} span.s1 {font: 5.5px Helvetica} 840
dc.language.isoen
dc.subjectErcan E., Tunalı M., -Titanium Platelet Rich Fibrin (T-PRF) Applications in the Treatment of Localized Gingival Recessions; Case Series-, TDB Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 Eylül - 07 Ekim 2019, ss.840
dc.titleTitanium Platelet Rich Fibrin (T-PRF) Applications in the Treatment of Localized Gingival Recessions; Case Series
dc.typeConference Paper
local.avesis.response6125
local.avesis.response6126
local.avesis.response6127
local.avesis.response6128
local.avesis.response6129
local.avesis.response6130
local.avesis.response6131
local.avesis.response6132
local.avesis.response6133
local.avesis.response6134
local.avesis.response6135
local.avesis.response6136
local.avesis.response6137
local.avesis.response6138
local.avesis.response6139
local.avesis.response6140
local.avesis.response6141
local.avesis.response6142
local.avesis.response6143
local.avesis.response6144
local.avesis.response6145
local.avesis.response6146
local.avesis.response6147
local.avesis.response6148
local.avesis.response6149
local.avesis.response6150
local.avesis.response6151
local.avesis.response6152
local.avesis.response6153
local.avesis.response6154
local.avesis.response6155
local.avesis.response6156
local.avesis.response6157
local.avesis.response6158
local.avesis.response6159
local.avesis.response6160
local.avesis.response6161
local.avesis.response6162
local.avesis.response6163
local.avesis.response6164
local.avesis.response6165
local.avesis.response6166
local.avesis.response6167
local.avesis.response6168
local.avesis.response6169
local.avesis.response6170
local.avesis.response6171
local.avesis.response6172
local.avesis.response6173
local.avesis.response6174
local.avesis.response6175
local.avesis.response6176
local.avesis.response6177
local.avesis.response6178
local.avesis.response6179
local.avesis.response6180
local.avesis.response6181
local.avesis.response6182
local.avesis.response6183
local.avesis.response6184
local.avesis.response6185
local.avesis.response6186
local.avesis.response6187
local.avesis.response6188
local.avesis.response6189
local.avesis.response6190
local.avesis.response6191
local.avesis.response6192
local.avesis.response6193
local.avesis.response6194
local.avesis.response6195
local.avesis.response6196
local.avesis.response6197
local.avesis.response6198
local.avesis.response6199
local.avesis.response6200
local.avesis.response6201
local.avesis.response6202
local.avesis.response6203
local.avesis.response6204
local.avesis.response6205
local.avesis.response6206
local.avesis.response6207
local.avesis.response6208
local.avesis.response6209
local.avesis.response6210
local.avesis.response6211
local.avesis.response6212
local.avesis.response6213
local.avesis.response6214
local.avesis.response6215
local.avesis.response6216
local.avesis.response6217
local.avesis.response6218
local.avesis.response6219
local.avesis.response6220
local.avesis.response6221
local.avesis.response6222
local.avesis.response6223
local.avesis.response6224
local.avesis.response6225
local.avesis.response6226
local.avesis.response6227
local.avesis.response6228
local.avesis.response6229
local.avesis.response6230
local.avesis.response6231
local.avesis.response6232
local.avesis.response6233
local.avesis.response6234
local.avesis.response6235
local.avesis.response6236
local.avesis.response6237
local.avesis.response6238
local.avesis.response6239
local.avesis.response6240
local.avesis.response6241
local.avesis.response6242
local.avesis.response6243
local.avesis.response6244
local.avesis.response6114
local.avesis.response6115
local.avesis.response6116
local.avesis.response6117
local.avesis.response6118
local.avesis.response6119
local.avesis.response6120
local.avesis.response6121
local.avesis.response6122
local.avesis.response6123
local.avesis.response6124


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record