Show simple item record

dc.contributor.authorİnce, Ali Tüzün
dc.date.accessioned2020-01-16T20:59:47Z
dc.date.available2020-01-16T20:59:47Z
dc.date.issued2013-01-01T00:00:00Z
dc.identifier.urihttps://openaccess.bezmialem.edu.tr/handle/20.500.12645/13304
dc.description.abstractkut pankreatitde (AP) sıvı replasmanı, beslenme desteği, ağrı ve enfeksiyon tedavisinin yanında safra kese taşı-çamuru, hipertrigliseremi, splenik ven trombozu, abdominal kompartman sendromu gibi birlikte olan durumların tedaviside gerekmektedir. Hafif AP-li hastaların %80-i 1 hafta içinde tedavi bile gerekmeden düzelir. Ciddi AP-de sıvı replasmanı en önemli tedavidir, amacı pankreasta azalmış mikrosirkülasyonu düzelterek nekroz gelişimini önlemektir. Ağrı için NSAİD-lerden narkotiklere dek ilaçlar kullanılır. Morfin, Oddy sfinkter spazmı yapabileceğinden verilmemelidir. Beslenme desteği 5-7 günden fazla oral beslenemeyecek hastalara yapılmalıdır. Enteral beslenme parenteral beslenmeye tercih edilir. Enteral beslenemeyen veya başarısız olanlarda parenteral beslenme tercih edilmelidir. YBÜ-deki SIRS-lı hastaya bile enteral beslenme verilmelidir. Nazojejenal beslenme üstün olsada nazogastrik tüple beslenme de yararlıdır. Profilaktik antibiotik kullanımı konusu tartışmalıdır, verilmemesi önerilmektedir. Enfekte nekrotik pankreatitlilerde 7-10 gün imipenem/meropenem tedavisi verilir. Biliyer pankreatitde ERCP ile sfinkterotomi ve 6 hafta içinde ameliyatla AP ve kolanjit nüksü %30 oranda azalır. Hipertrigliseritemiye bağlı AP-de trigliserit seviyeleri aferez veya heparin tedavisiyle düşürülmelidir. Splenik ven trombozunda tromboz ilerlemedikçe ana tedavi AP-nin tedavisidir. Tromboz ilerlerse antikagulanlar nekroz içine kanama riskiyle kullanılabilir. Abdominal kompartmant sendromu gelişmiş olan hastalara batın içi basıncı düşüren perkütan yolla katater veya cerrahi yolla dekompressif laparotomi uygulanabilir.
dc.subjectİnce A. T. , -Akut Pankreatit Tedavisinde Güncel Yaklaşım-, Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji , cilt.6, ss.1-6, 2013
dc.titleAkut Pankreatit Tedavisinde Güncel Yaklaşım
dc.typeArticle
local.publication.isinternational0
dc.contributor.institutionauthorİNCE, ALİ TÜZÜN


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record