Publication:
KARDİYOVASKULER HASTALIK VE COVID-19: NE DEĞİŞTİ?

Date
2020-09-01T00:00:00Z
Authors
Hosseınzadeh Ghadım, Mandana
Yeniocak, Selman
Özkaya, Bilgen
Alpar, Suleyman
Metin, Hüseyin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Kardiyovaskuler hastalık (KVH) dünyada hala morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Ancak 2019 sonundan beri tüm dünyanın ilgi odağı olan COVID-19 pandemisi ile bu konu farklı bir önem kazanmıştır. KVH varlığı COVID-19’un daha şiddetli geçirilmesine ve ölüm olasılığının artmasına yol açmaktadır. KVH dışında da COVID-19 miyokard hasarına yol açmakta ve bu da mortalite ve morbiditeye katkıda bulunmaktadır. Diğer önemli bir nokta ise hem hastane öncesi hem de hastanede sağlık bakımının vurgusu COVID-19’da olduğundan KVH ve diğer kardiyak olgular her zaman alabildikleri bakım düzeyinin uzağında kalmışlardır. Salgının hızla kaybolmayacağı ortaya çıktığından sağlık hizmetlerinde farklı bir organizasyona gidilmesi gerekebilecektir. Bu yazımızda COVID-19 pandemisi koşullarında, hem bu hastalığa bağlı görülebilen KVH, miyokard hasarı ve diğer kardiyak hastalıkları, hem de pandeminin kardiyak hastaların bakım süreçlerine etkisini irdelemeyi amaçladık.

Description
Keywords
Citation
Karcıoğlu Ö., Hosseınzadeh Ghadım M., Yeniocak S., Özkaya B., Alpar S., Metin H., -KARDİYOVASKULER HASTALIK VE COVID-19: NE DEĞİŞTİ?-, journal of Pre- Hospital, cilt.5, ss.99-108, 2020
Sustainable Development Goals