Publication:
Genç Yetişkin Bireylerde Klik ve Tone Burst Masseter VEMP Bulgularının Karşılaştırılması

dc.contributor.authorBaşöz, Meliha
dc.contributor.authorKuru, Elif
dc.contributor.authorGedik, Özge
dc.contributor.authorBal, Nilüfer
dc.contributor.institutionauthorBAŞÖZ, MELIHA
dc.contributor.institutionauthorKURU, ELIF
dc.contributor.institutionauthorGEDİK, ÖZGE
dc.contributor.institutionauthorBAL, NİLÜFER
dc.date.accessioned2022-06-10T20:59:29Z
dc.date.available2022-06-10T20:59:29Z
dc.date.issued2022-05-13T00:00:00Z
dc.description.abstractAmaç:Bu çalışmanın amacı 20-45 yaş arası sağlıklı genç yetişkin bireylerde klik ve tone burst uyaran kullanılarak yapılan mVEMP testine ait klinik verilerinin oluşturulmasıdır.Metot:Bu çalışma; Bezmialem Vakıf Üniversitesi Odyoloji Kliniğine gelen otoskopik ve odyolojik bulguları normal olan, herhangi bir vestibüler şikayeti olmayan ve hikayesinde nörolojik, sistemik ve metabolik hastalığı olmayan, çalışmaya gönüllü 41 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm bireylere mVEMP incelemesi GN otometrics ICS charter EP200 (Denmark) cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bireylerin sağ ve sol kulak P11, N21 latansları ve N1-P1 interval latansları, P11-N21 amplitüd değerleri ve amplitüd asimetri oranları klik ve tone burst uyaran kullanılarak değerlendirilmiştir.Bulgular:Sağ ve sol kulaklar, klik ve tone burst uyaran kullanılarak karşılaştırıldığında latans ve amplitüd değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Uyaranlar arası değerlendirme yapıldığında; p11, n21 latansları ve N21-P11 interval latanslar tone burst uyaranda anlamlı ölçüde uzamış ve amplitüd değerleri istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha büyük elde edilmiştir (p<0.001). Amplitüd asimetri oranları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmemiştir.Sonuç:Elde edilen bulgulara göre, tone burst uyaran ile daha uzun latanslı ve daha büyük amplitüdlü dalgalar elde edilmiş ve uyaranlar arasında amplitüd asimetri oranlarında anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Amplitüd değerlerinin büyük olması sebebiyle klik uyaranla karşılaştırıldığında tepe noktalarının bulunması tone burst uyaran ile daha kolaydır. Çalışma sonuçlarına göre her kliniğin kendi normatif verilerini oluşturması önerilmekle birlikte mVemp klinik uygulamasında diğer Vemp testlerinde olduğu gibi tone burst uyaran kullanılması daha uygun görülmektedir.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12645/30713
dc.subjectBaşöz M., Kuru E., Gedik Ö., Bal N., -Genç Yetişkin Bireylerde Klik ve Tone Burst Masseter VEMP Bulgularının Karşılaştırılması-, 5. Uluslararası İstanbul Odyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2022, ss.43
dc.titleGenç Yetişkin Bireylerde Klik ve Tone Burst Masseter VEMP Bulgularının Karşılaştırılması
dc.typeConference Paper
dspace.entity.typePublication
local.avesis.id2670f55b-11fd-4a37-9d17-72e06138ca75
local.publication.isinternational1
relation.isAuthorOfPublicationa9fb1a51-14bb-4f62-99e4-6bcc551b7424
relation.isAuthorOfPublication0949ab81-d7a4-4c76-b429-85530ea2a77c
relation.isAuthorOfPublication74dbe3ca-2cf7-4a74-978f-1a537d5810d6
relation.isAuthorOfPublicationf02f92e8-a3ba-44bb-bc2f-7701ba008161
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscoverya9fb1a51-14bb-4f62-99e4-6bcc551b7424
Files