Publication:
Bitkisel Özütlerle Dental Erozyonu Önlemek Mümkün Mü?: In Vitro Çalışma

Date
2019-12-06T00:00:00Z
Authors
Sarıalioğlu Güngör, Ayça
Dönmez, Nazmiye
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Sarıalioğlu Güngör A., Dönmez N., -Bitkisel Özütlerle Dental Erozyonu Önlemek Mümkün Mü?: In Vitro Çalışma-, 23. Uluslararası Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD) Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.84
Citation
Sustainable Development Goals