Publication:
Hastanede yatan çocuk hastalarda dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi

No Thumbnail Available

Date

2021-01-01T00:00:00Z

Authors

Uzuner, Selçuk
Ustabaş Kahraman, Feyza
Bahalı, Anıl Gülsel
Küçük, Özlem Su

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract

Amaç:Hastanede yatan hastalarda, dermatolojik şikâyetler sık görülebilmektedir. Yatışları sırasında, yeni dermatolojik lezyonlar gelişebileceği gibi daha önceden bilinen dermatolojik hastalıkları alevlenebilmektedir. Literatürde, çocuk hastaların yatışları sırasında istenen, dermatoloji konsültasyonlarını değerlendiren sınırlı sayıda çalışma vardır. Çalışmamızın amacı, hastanede yatan çocuk hastalarda dermatoloji konsültasyonlarını tanımlamaktır.Gereç ve Yöntemler:Pediatri servisinden, 4 yıl içinde dermatoloji kliniğine konsülte edilen toplam 137 hasta bu çalışmaya dâhil edilmiştir. Veriler geriye dönük olarak kayıtlardan elde edilmiştir.Bulgular:Konsültasyonlar genel pediatri servisinden istendi. Yatarak tedavi gören çocuk hastaların, en sık birincil tanısı akciğer hastalığıydı. Yüz otuz yedi hastada en sık görülen dermatolojik tanı, alerjik hastalık ve ardından deri enfeksiyonlarıydı. Dermatoloji tarafından tanıya yardımcı olmak için 28 hastaya deri biyopsisi yapıldı. Konsültasyon öncesinde, kliniğimiz ön tanısı ile konsültasyon sonrasında dermatoloji tanısı arasında uyum varlığının değerlendirilmesinde ise 32 hasta farklı tanı almıştı.Sonuç:Pediatristler, hasta izlemlerinde cilt lezyonlarıyla sık karşılaşmaktadır. Aynı zamanda dermatologların da hasta grubunun önemli bir kısmını çocuk hastalar oluşturmaktadır. Bu nedenle 2 kliniğin, dermatolojik şikâyeti olan çocuk hastalar söz konusu olduğunda, gerektiğinde iş birliği yapabilmeleri doğru bir yaklaşımdır. Pediatri ve dermatoloji klinikleri arasında, karşılıklı eğitime de katkı sağlayan konsültasyon muayeneleri, bu iş birliğine verilebilecek örneklerden biridir

Description

Keywords

Citation

Uzuner S., Ustabaş Kahraman F., Bahalı A. G. , Küçük Ö. S. , -Hastanede yatan çocuk hastalarda dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi-, Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology, cilt.31, sa.1, ss.14-19, 2021
Page Views

18

File Downloads

0

Sustainable Development Goals