Publication:
Flurbiprofene bağlı tek taraflı perioküler kanama: Nadir bir ilaç yan etkisi

No Thumbnail Available
Date
2019-10-01T00:00:00Z
Authors
Yüksel, Zeyneb İrem
Özder, Aclan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar birçok endikasyonda sıklıklakullanılmaktadır. Bu ilaçların nadir görülen yan etkileri debilinmelidir. Bu çalışmada 100 mg oral flurbiprofen alımındansonra gelişen tek taraflı perioküler kanama ile başvuran 50 yaşındabir kadın olguyu sunmayı amaçladık. Hastanın oftalmik muayenesindesaptanan perioküler kanamaya neden olabilecek olası tanılarıayırt edebilmek için bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonansgörüntüleme yapıldı. Hastada travma öyküsünün olmadığı ayrıntılıolarak sorgulandı. Görüntülemelerde sadece sol göz ve çevresindeyumuşak doku ödemi mevcuttu. Laboratuvar değerlerinden laktatdehidrogenaz ve c-reaktif proteinde hafif yükseklik dışında herhangibir anormal bulgu saptanmadı. Hastaya semptomatik olaraktedavi planlandı ve hastanın kontrol muayenesinde biyokimyasalve hematolojik parametreleri normal olarak tespit edildi. Periokülerkanama gerilemişti. Kanamalı cilt lezyonları flurbiprofenin nadirbir ilaç yan etkisi olarak akılda tutulmalıdır.Anahtar kelimeler: Flurbiprofen, periokular, kanama, yan etkiler
Description
Keywords
Citation
Yüksel Z. İ. , Özder A., -Flurbiprofene bağlı tek taraflı perioküler kanama: Nadir bir ilaç yan etkisi-, Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.186-190, 2019
Page Views

1

File Downloads

0

Sustainable Development Goals