Publication:
Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Etkileri

No Thumbnail Available
Date
2022-10-21
Authors
Adıgüzel Y.
Erdoğan Ö.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine EtkileriYasemin ADIGÜZEL[1], Özcan ERDOĞAN [2]ÖzKüresel ısınma ve iklim değişikliği, tüm canlıların geleceği için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Küresel ısınma, insanoğlunun doğal kaynakları bilinçsiz tüketimi sonucunda doğada atmosferik bozulmaların meydana gelmesidir. İnsanın, doğayı ihtiyaçları doğrultusunda değiştirme çabasının bir diğer sonucu ise iklim değişikliğidir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda; mevsimler eskiye oranla daha kurak geçmekte, su kaynakları azalmakta veya kurumakta, buzullar hızla erimekte, deniz seviyesinde yükselmeler görülmekte ve iklim ile ilgili yaşanan değişiklikler artmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonucunda yaşanan hava ve iklim olayları, su ve yiyecek kalitesinde, ekosistemde, tarımda, endüstride, enerji üretiminde ve tüketiminde, yerleşim yerlerinde ve ekonomide değişiklikler meydana gelmesine neden olarak sosyoekonomik, politik ve biyolojik kökenli sistemleri olumsuz etkilemektedir. Küresel ısınma ve iklim değişiklileri hem kronik hastalıkların seyrinde hem de bulaşıcı hastalıkların yayılmasında etkili olmaktadır. Biyolojik kökenli sorunlardan en önemlileri; bulaşıcı hastalık vektörlerinin ve alerjik polen türlerinin mevsimsel dağılımının değişmesi ve sıcaklık dalgalarından kaynaklı ölümlerin artmasıdır. İklimdeki değişiklikler patojenleri, vektörleri, konakçıları etkilediğinden mevcut bulaşıcı hastalıkların yapısı değişmekte ve yeni bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Vektörlerle taşınan hastalıkların yanı sıra iklim değişikliğinin dolaylı olarak kanserin, kalp damar hastalıklarının, gıdalarla taşınan hastalıklar ve yetersiz beslenmenin, astım ve solunum yolu hastalıklarının, akıl sağlığı ve strese bağlı hastalıkların ve nörolojik hastalıkların gelişimini etkileyebileceği bilinmektedir.Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi kapsamında küresel ısınmaya bağlı oluşan iklim değişiklikleri, enfeksiyon hastalıkları ve bu hastalıklarla iklim arasındaki ilişkinin güvenilir kaynaklar tarafından topluma aktarılması önemlidir. \"İklime Duyarlı Bulaşıcı Hastalıklar\"ı tanımlayan Küresel Hastalık Yükü çalışmaları ölüm oranlarını ve sağlığa etki eden risk faktörlerini açıklamaktadır. Bu verilerin sosyal medya ve kitle iletişim araçları kullanılarak topluma ulaştırılması sağlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, İklim Değişikliği, Sağlık, Enfeksiyon Hastalıkları, Kronik Hastalıklar. [1] Arş. Gör, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul-TÜRKİYE [2] Dr. Öğr. Üyesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul-TÜRKİYE
Description
Keywords
Hemşirelik, Halk Sağlığı Hemşireliği, Yaşam Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Temel Bilimler, Nursing, Public Health Nursing, Life Sciences, Health Sciences, Natural Sciences, Klinik Tıp (MED), Temel Bilimler (SCI), Yaşam Bilimleri (LIFE), Klinik Tıp, Doğa Bilimleri Genel, HEMŞİRELİK, ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER, Clinical Medicine (MED), Natural Sciences (SCI), Life Sciences (LIFE), CLINICAL MEDICINE, NATURAL SCIENCES, GENERAL, NURSING, MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, Farmakoloji (hemşirelik), Onkoloji (hemşirelik), Asistan Hemşirelik, Tıbbi ve Cerrahi Hemşirelik, Annelik ve Ebelik, LPN ve LVN, Acil Tıp Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği, İleri ve Uzman Hemşirelik, Hemşirelik (çeşitli), Genel Hemşirelik, Multidisipliner, Pharmacology (nursing), Oncology (nursing), Nurse Assisting, Medical and Surgical Nursing, Maternity and Midwifery, LPN and LVN, Emergency Nursing, Critical Care Nursing, Advanced and Specialized Nursing, Nursing (miscellaneous), General Nursing, Multidisciplinary
Citation
Adıgüzel Y., Erdoğan Ö., \"Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Etkileri\", 4. Uluslararası Afet & Dirençlilik Kongresi / İklim Değişikliği & Güvenli Kentler, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2022, ss.35-37
Sustainable Development Goals