Publication:
Heparin Enjeksiyonu Uygulamasına Yönelik YouTube™ Videolarının Bilgi, Güvenilirlik ve Kalite Analizi

No Thumbnail Available

Date

2024-04-01

Authors

Demircan B.
Kiyak Y.
Kaya H.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract

Amaç: YouTube hastalar ve sağlık profesyonelleri tarafından bilgiye erişim sitesi olmakla birlikte sağlık okuryazarlığı için eğitim aracı rolü gören bir video paylaşım sitesidir. Araştırma, YouTube video platformunda yer alan heparin enjeksiyonu uygulamasına yönelik videoların bilgi içeriği, kalite ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte gerçekleştirildi. Yöntemler: YouTube’da 01.02.2024 tarihinde \"deri altına enjeksiyon, \"heparin enjeksiyonu\" ve \"kan sulandırıcı iğne\" anahtar kelimeleri ile yapılan arama sonucunda ulaşılan 31 Türkçe video bağımsız iki gözlemci tarafından Faydalılık, Tüketici Sağlığı Kalite Kriterleri (DISCERN), Küresel Kalite Skalası (GQS), video süresi, görüntüleme sayısı, beğeni sayısı, yorum sayısı, YouTube’daki süresi açısından analiz edildi. Bulgular: Videoların %80,6’sının faydalı, %58,1’inin orta kalitede, %38,7’sinin orta derecede eğitim bilgisine sahip olduğu görüldü. Hemşireler tarafından yüklenen videoların USEFULNESS puanlarının hekimler ve bireysel olarak yüklenen videolara göre (P=,048), Sağlık kuruluşları ve hemşireler tarafından yüklenen videoların sırasıyla DISCERN (P=,025; P=,030) ve GQS puanlarının (P=,035; P=,005) bireysel olarak yüklenen videolara göre anlamlı derecede yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı. Video süresi ile DISCERN (r=,499; P=,004), görüntüleme sayısı ile USEFULNESS (r=,370; P=,040) ve GQS (r=,499; P=,004), beğeni sayısı ile GQS (r=,483; P=,006) arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki bulundu. Sonuç: YouTube’da yer alan heparin enjeksiyonu videolarının orta kalitede olduğu ve hemşireler tarafından yüklenen videoların daha faydalı olduğu bulundu. Anahtar Kelimeler: Heparin enjeksiyonu, kan sulandırıcı iğne, sosyal medya, subkutan heparin enjeksiyonu, YouTube.

Description

Keywords

Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Nursing, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, HEMŞİRELİK, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE, NURSING, Farmakoloji (hemşirelik), Onkoloji (hemşirelik), Asistan Hemşirelik, Tıbbi ve Cerrahi Hemşirelik, Annelik ve Ebelik, LPN ve LVN, Acil Tıp Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği, İleri ve Uzman Hemşirelik, Hemşirelik (çeşitli), Genel Hemşirelik, Pharmacology (nursing), Oncology (nursing), Nurse Assisting, Medical and Surgical Nursing, Maternity and Midwifery, LPN and LVN, Emergency Nursing, Critical Care Nursing, Advanced and Specialized Nursing, Nursing (miscellaneous), General Nursing

Citation

Demircan B., Kiyak Y., Kaya H., "Heparin Enjeksiyonu Uygulamasına Yönelik YouTube™ Videolarının Bilgi, Güvenilirlik ve Kalite Analizi", Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.27-36, 2024
Page Views

1

File Downloads

0

Sustainable Development Goals