Publication:
Tarama Başlıkları Hidrojen Peroksit Sterilizasyonuyla Tekrar Kullanılabilir mi? Pilot Çalışma

No Thumbnail Available
Date
2023-05-21
Authors
Yılmaz B.
Kayasaroğlu D.
Arslan M.
Sunal Aktürk E.
Şeker E. D.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
AMAÇ: Sık kullanılan ağıziçi tarayıcılardan iTero Element cihazının tarama başlığına tek kullanımlık olarak lanse edilen koruyucu bir parça takılmaktadır. Her taramada değiştirilmesi gereken bu başlık çevresel atık yönetimi ve ekonomik açıdan bir takım dezavantajları beraberinde getirmektedir.Bu çalışmanın amacı, tek kullanımlık olarak lanse edilen ağız içi tarama başlığı koruyucularının hidrojen peroksit ile sterilizasyonunun dijital ölçülerin hassasiyeti üzerindeki etkisini değerlendirmektir. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya dahil olan 13 hastanın i-Tero tarama cihazı ile ağız içi taraması X Ortodonti Kliniği’nde gerçekleştirilmiştir. İlk tarama paketten çıkartılan başlık koruyucularla firma talimatlarına uyularak yapılmıştır. Kullanılan başlıklar sterilizasyon biriminde Hidrojen Peroksit ile (45°C’de 45 dk.) sterilize edilmiştir. 2. 3. ve 4. ağız içi taramalar gerçekleştirilmiş ve taramalar arasında sterilizasyon işlemi tekrarlanmıştır. 1. ve 4. tarama verileri tarama cihazının sahip olduğu Time Lapse özelliğiyle çakıştırılarak ve Orthocad programında 6-6 arası dişlerin meziodistal boyutları, interkanin mesafe, interpremolar mesafe, intermolar mesafe ölçülerek değerlendirilmiştir. Time Lapse özelliğiyle çakıştırılan modellerde her diş renk farkına göre 0’dan 4’e kadar skorlanmıştır.BULGULAR: Maksiller ve mandibular anterior ve posterior dişlerin meziodistal boyutlarının 1. ve 4. taramalar arası karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark kaydedilmemiştir (p>0.05). Aynı durum maksiller ve mandibular interkanin, interpremolar ve intermolar mesafeler için de gözlenmiştir (p>0.05). Time lapse özelliğiyle kaydedilen ortalama hata maksiller anterior bölge için 1,025, posterior bölge için 1,125, mandibular anterior bölge için 1,025, posterior için 1,089 bulunmuştur. SONUÇ: Çalışmada değerlendirilen tarama verileri 1. ve 4. taramalar arası uyumluluk göstermiştir. Pilot çalışmanın sonuçlarına göre iTero Element cihazının tarama başlıkları Hidrojen Peroksit ile 45°C’de 45 dk. sterilizasyonu sonucunda klinik performanslarını korumuştur.
Description
Keywords
Diş Hekimliği, Klinik Bilimler, Ortodonti, Sağlık Bilimleri, Dentistry, Clinical Sciences, Orthodontics, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, DİŞ HEKİMLİĞİ, ORAL CERRAHİ VE TIP, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE, DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE, Periodontoloji, Ağız Cerrahisi, Diş Hijyeni, Dişçilik Hizmetleri, Diş Hekimliği (çeşitli), Periodontics, Oral Surgery, Dental Hygiene, Dental Assisting, Dentistry (miscellaneous), General Dentistry
Citation
Yılmaz B., Kayasaroğlu D., Arslan M., Sunal Aktürk E., Şeker E. D., \"Tarama Başlıkları Hidrojen Peroksit Sterilizasyonuyla Tekrar Kullanılabilir mi? Pilot Çalışma\", 2. Uluslararası Türk Aligner Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2023
Page Views

1

File Downloads

0

Sustainable Development Goals