Publication:
Yutma fonksiyon bozuklukları, gastroözofageal reflü ve solunum yolu hastalıkları.

Date
2022-01-01
Authors
Tanrıverdi M.
Çollak A.
Doğan G.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Yutma fonksiyon bozuklukları konjenital hastalıklara, edinilmiş nörolojik veya anatomik problemlere sekonder olarak gelişebilir. Solunum ve yutma arasındaki hassas senkronizasyon, hava yolunu korumak ve aspirasyonu önlemek için gereklidir. Videofloroskopik yutma çalışması gibi aletsel testler pediatrik disfajinin değerlendirilmesinde ve yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Oral-faringeal disfajisi olan hastalarda hava yolu korumasında bir gecikme, laringeal penetrasyon ve/veya trakeal as pirasyonun varlığı veya yokluğu ile tanımlanır. Aspirasyon tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına zemin hazırlamaktadır. Çocuklarda gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) ile astım, kronik öksürük, tekrarlayan pnömoni gibi hastalıklar birlikte görülebilmektedir. Kronikleşmiş ve tedaviye dirençli solunum yolu bulgularına sahip hastalarda GÖRH’nin varlığı mutlaka araştırılmalıdır. GÖRH’de asidik reflü yanında, zayıf asidik ve asit olmayan reflü de solunum yolu hastalıklarıyla ilişkilidir. Reflü için tipik yakınma ve bulgulara sahip olmayan hastalarda ise ampirik tedavilerden kaçınılmalıdır. Yutma fonksiyon bozuklukları ve GÖRH enfeksiyon dışı alt hava yolu hastalıkları için risk faktörleridir.

Description
Keywords
Sağlık Bilimleri, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Clinical Medicine (MED)
Citation
Tanrıverdi M., Çollak A., Doğan G., "Yutma fonksiyon bozuklukları, gastroözofageal reflü ve solunum yolu hastalıkları.", Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.103-110, 2022
Sustainable Development Goals