Publication:
Böbrek Sağliği Çalişanlari Için Hasta Tarafindan Bildirilen Sonuç Ölçümlerinin (Prom) Önemi Nedir?

No Thumbnail Available
Date
2023-12-06
Authors
Kurban E.
Gürsu M.
Elçioğlu Ö. C.
Sayan C.
Yabacı Tak A.
Kazancıoğlu R.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: Hasta Tarafından Bildirilen Sonuç Ölçümleri (PROM), hastaların sağlık durumlarını izlemek ve tedavileri kişiselleştirmek için kullanılır. PROM’ların klinik uygulamada etkili bir şekilde kullanılması, hastaların katılımını artırarak tedavi sonuçlarını iyileştirebilir. Klinisyenlerin ve hastaların bu konuda eğitilmesi ve düzenli izlem yapılması son derece önemlidir. Bu çalışma, Böbrek Sağlığı Çalışanları (BSÇ) için PROM’ların önemini araştırmaktadır. Gereç-Yöntem: BSÇ’larının diyaliz modalitelerindeki hasta tutumlarını ve görüşlerini değerlendirdikleri çevrimiçi bir anket hazırlandı. Hazırlanan anket, 15 Mart -15 Haziran 2023 tarihleri arasında Türkiye’nin her bölgesindeki BSÇ’na dağıtılmıştır. Verilerin dağılımı Shapiro-Wilk ve Pearson Ki-kare testi ile değerlendirildi. Bulgular: 102 doktor ve 42 hemşire (K82, E62, ortalama yaş 45+/- 8,6 ) anketi tamamlamıştır. Katılımcıların %57,7’si, merkezdeki diyaliz hastalarının birbirleriyle etkileşimlerinin hastalıklarıyla başa çıkmalarına önemli bir katkı sağladığını düşünüyor. % 66 BSÇ, merkezdeki diyaliz hastalarının çoğunun kliniğe haftada üç kez gelmeyi yük olarak gördükleri yargısına katılıyor. BSÇ (%75,1), ev diyalizinin hastalarına zaman esnekliği sağladığı için hastalarını ev diyalizi düşünmeye teşvik ediyor (Şekil1). BSÇ, Periton diyalizinin (%70,1) ve Ev Hemodiyalizinin (%79,8) hastaları için merkez Hemodiyalizinden daha iyi bir yaşam kalitesi sağladığını düşünmektedir. BSÇ’larına göre en iyi diyaliz modalite eğitimi Uygulamalı Sürekli Eğitimdir (%88,2) (Şekil 2). Sonuç: PROM’ları uygulamak hastaların refahını artırmak için eyleme geçirilebilir tedavi yardımlarıyla ilişkilendirmek, hastaların sağlığını iyileştirmenin anahtarıdır. BSÇ’larını PROM’ların pratik uygulanmasına ilişkin eğitmek önemlidir ve ayrıca klinisyenlerin PROM’ları sürekli olarak kullanmaya teşvik edilmesi gereklidir. Anahtar kelimeler: Böbrek Sağlığı Çalışanları, Diyaliz Modaliteleri, Hasta Tarafından Bildirilen Sonuç Ölçümleri, PROM
Description
Keywords
Tıp, Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları, Nefroloji, Sağlık Bilimleri, Medicine, Internal Medicine Sciences, Internal Diseases, Nephrology, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, ÜROLOJİ VE NEFROLOJİ, TIP, GENEL & DAHİLİ, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE, UROLOGY & NEPHROLOGY, MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, Genel Sağlık Meslekleri, Patofizyoloji, Temel Bilgi ve Beceriler, Değerlendirme ve Teşhis, Üroloji, Dahiliye, Aile Sağlığı, Tıp (çeşitli), Genel Tıp, General Health Professions, Pathophysiology, Fundamentals and Skills, Assessment and Diagnosis, Urology, Internal Medicine, Family Practice, Medicine (miscellaneous), General Medicine
Citation
Kurban E., Gürsu M., Elçioğlu Ö. C., Sayan C., Yabacı Tak A., Kazancıoğlu R., \"Böbrek Sağliği Çalişanlari Için Hasta Tarafindan Bildirilen Sonuç Ölçümlerinin (Prom) Önemi Nedir?\", 40. ULUSAL NEFROLOJİ KONGRESİ , Antalya, Türkiye, 6 - 10 Aralık 2023, ss.108
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals