Publication:
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerin Kardiyopulmoner Resüsitasyon Bilgilerinin Yeterlilik Araştırması

dc.contributor.authorGündoğan, Selman
dc.contributor.authorTaşlıdere, Bahadır
dc.contributor.authorBiberci Keskin, Elmas
dc.contributor.institutionauthorTAŞLIDERE, BAHADIR
dc.contributor.institutionauthorBİBERCİ KESKİN, ELMAS
dc.date.accessioned2020-04-27T22:23:00Z
dc.date.available2020-04-27T22:23:00Z
dc.date.issued2020-04-01T00:00:00Z
dc.description.abstractAmaç: Herhangi bir nedenden dolayı kişide solunum ve dolaşımın durmasına -Kardiyopulmoner arrest- denir. Erken uygulanan kardiyopulmoner resüsitasyon hayat kurtarıcıdır. Amacımız Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde eğitim alan stajyer ve intörn doktorların kardiyopulmoner resüsitasyon bilgi düzeyleri ile bunu etkileyen faktörleri araştırmak ve elde edilen sonuçlara göre resüsitasyon başarısını arttırmaya yönelik önerilerde bulunmaktır. Araçlar ve Yöntem: Üniversitemiz 2018 - 2019 eğitim yılında 4, 5 ve 6. sınıf tıp fakültesi öğrencilerinden uygun olan 161 kişi çalışmaya dâhil edildi. 21.05.2019 – 11/219 numaralı etik kurul onayı alındı. Çalışma demografik bilgileri içeren anket formu ve güncel kılavuz temel alınarak hazırlanmış 34 sorudan oluşmaktaydı. Bulgular: Katılımcılardan 4 ve 5. sınıf öğrencilerin yaş ortalaması 23,54±7,158 iken 6. sınıf öğrencilerin yaş ortalaması 24±1,065, cinsiyet dağılımı açısından %64’ü kadın , %36’sı erkekti. Katılanların; %45,9’u beşinci, %30,8’i dördüncü ve %23,3‘ü altıncı sınıf öğrencisiydi. İntörn doktorlar ortalama 20,15, stajyer doktorlar ise 18,83 soruyu doğru yanıtladı. Sonuç: Kardiyopulmoner resüsitasyon tıp öğrencilerine verilmesi gereken önemli eğitimlerden biridir. İntörn doktorların doğru cevaplama oranı % 80,6, stajyer doktorların doğru cevaplama oranı %75,52 bulunmuştur ve bu oranlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Çalışmamızda intörn doktorlar ile stajyer doktorlar arasında bilgi düzeyi farklılığının anlamlı çıkması son sınıfta alınan acil tıp stajının ne kadar verimli geçtiğinin kanıtıdır. Araştırmada en düşük yanıt yüzdesi defibratör uygulaması ile ilgili olanlardı. Önceden resüsitasyon pratiği bulunan kişilerin sorulara verdikleri doğru yanıtlar anlamlıdır.Bu durum pratik sayısı artıkça bilgilerin daha kalıcı olduğunu göstermektedir. Tıp fakültelerinde teorik bilgilerin yanı sıra pratik eğitimlerinde yeterli derecede önemli hale getirilmesi mesleksel beceri kazanılması açısından önemlidir. Anahtar kelimeler: Kardiyopulmoner resüsitasyon, anket, tıp öğrencileri
dc.identifier.citationGündoğan S., Taşlıdere B., Biberci Keskin E., -Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerin Kardiyopulmoner Resüsitasyon Bilgilerinin Yeterlilik Araştırması-, AHI EVRAN MEDICAL JOURNAL, cilt.4, ss.6-12, 2020
dc.identifier.trdizinISSN: 2619-9203
dc.identifier.trdizintrdizin
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/16947
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleBezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerin Kardiyopulmoner Resüsitasyon Bilgilerinin Yeterlilik Araştırması
dc.typeArticle
dspace.entity.typePublication
local.avesis.iddd2b7942-2206-4373-8cd0-603a69680dc7
local.publication.goal15 - Karasal Yaşam
local.publication.isinternational0
relation.isAuthorOfPublicationc3a1f40b-abfb-41fc-ac37-c541ff5cc173
relation.isAuthorOfPublication970f9eb4-1be0-4bd2-ba93-371a0049b85b
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscoveryc3a1f40b-abfb-41fc-ac37-c541ff5cc173
relation.isGoalOfPublicationdc5278a1-996b-492e-912e-dae2534f10f4
relation.isGoalOfPublication.latestForDiscoverydc5278a1-996b-492e-912e-dae2534f10f4
Files