Publication:
Bebeklerde ve annelerinde bebek-taşıyıcısının postüral denge üzerindeki akut etkisinin araştırılması

No Thumbnail Available

Date

2023

Authors

Authors

PEHLİVAN, Sevgi

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract

Bir bebeği taşımak insanlık tarihi boyunca var olan, doğal ve evrensel bir insan davranışıdır. Bebek-taşıyıcıları birçok kültürde yaygın bir uygulamadır. Bebek-taşıyıcısı, bebekle annenin ve/veya bakım verenin duygusal ilişkisinde gelişme sağlaması, taşıyıcıya sunduğu kolaylık ve hareket özgürlüğü ile de yaygın bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Bu çalışmada bebeklerde ve annelerinde bebek-taşıyıcısının postüral denge üzerine akut etkisini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmaya Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bölümü'nden Sağlıklı Çocuk Polikliniği'ne yönlendirilen 4-10 ay yaşında 30 bebek ve anneleri dahil edilmiştir. Araştırmalar Altunizade Acıbadem Hastanesi Yürüyüş Analizi Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir. Bebek-taşıyıcısının bebeklerde ve annelerinde postüral denge üzerindeki akut etkileri araştırılacak olup bu doğrultuda öncelikle bebekler ve anneleri için demografik değerlendirme formu uygulanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden ve dahil edilme kriterlerini karşılayan annelerin demografik bilgi formu doldurulurken boy (m) ve ağırlık (kg) ölçümleri araştırmacı fizyoterapist tarafından gerçekleştirilen ağırlık (kg) / boy2 (m2) formülü ile vücut kitle indeksi hesaplamaları yapılmıştır. Bu antropometrik ölçümlere ek olarak kalça eklemi hareket açıklığı ölçümleri yapılmıştır. Sonrasında 3D hareket analizi sistemi (VICON) ile 15 dakika normal yürüme sırasında, 15 dakika bebeklerini kucakta taşıma sırasında, 15 dakika bebeklerini bebek-taşıyıcısı ile önde taşıma sırasında ve 15 dakika bebeklerini bebek-taşıyıcısı ile arkada taşıma sırasında kütle ağırlık merkezi değişimi ve postüral denge değerlendirilmiştir. Ayrıca VICON değerlendirme yürüyüşlerinden önce ve sonra Visual Analog Skalası ile yorgunluk, ağrı ve konfor sorgulanarak toplam değerlendirme ve uygulama süresi 1 saat olmuştur. Çalışmanın sonunda, annelerde bebek-taşıyıcısı kullanımıyla kütle çekim merkezinin denge sınırları içinde korunduğu, yerçekimi tepki kuvvetinin kontrolünün arttığı ve postüral dengenin geliştiği görülmüştür. Postüral dengenin, bebek-taşıyıcısının önde kullanıldığında bebeğin kollarda taşınmasına veya bebek-taşıyıcısının arkada kullanılmasına oranla daha stabil olduğu saptanmıştır. Ayrıca lordotik postürde normal yürümeye göre önde bebek-taşıyıcısı kullanılmasının postürün korunmasına destek olabildiği, kütle çekim merkezinin kontrolünü arttırabildiği ve postüral dengenin geliştirilmesini sağlayabildiği görülmüştür. Literatür ve çalışmamızın sonuçları göz önüne alınırsa, bebek-taşıyıcısı kullanımının sağlıklı tüm annelere önerilebileceği sonucuna varılmıştır.

Description

Carrying a baby is an inherent and prevalent human behavior that has been observed throughout the entirety of human history. It is a customary practice in numerous cultures worldwide. The employment of baby-carriers remains widespread due to its positive impact on enhancing the emotional bond between the baby and the mother or caregiver, while concurrently facilitating the carrier's mobility and flexibility. This study was conducted, encompassing a cohort of 30 infants aged between 4 and 10 months. These infants, along with their respective mothers, were referred to the Healthy Child Department, the Department of Pediatrics, and the Department of Pediatric Neurology at Bezmialem Vakıf University Medical Faculty Hospital. The investigations were carried out within the Gait Analysis Laboratory situated at Altunizade Acıbadem Hospital. The present scientific investigation aims to explore the immediate effects of baby-carriers on postural balance in both infants and their mothers. To achieve this objective, a comprehensive evaluation was undertaken, including the administration of a demographic assessment form for the participating infants and their respective mothers. During the completion of the demographic information form, the mothers who volunteered for the study and fulfilled the predetermined inclusion criteria underwent height (m) and weight (kg) measurements performed by a research physiotherapist. Furthermore, body mass index (BMI) calculations were derived using the weight (kg) divided by the square of the height (m). In addition to these anthropometric measurements, measurements of the range of motion in the hip joint were conducted. Subsequently, utilizing a sophisticated 3D motion analysis system (VICON), alterations in the center of gravity and postural balance were evaluated during various activities. These activities encompassed normal walking for a duration of 15 minutes, carrying babies on the lap for 15 minutes, carrying babies in a front-facing position using a baby-carrier for 15 minutes, and carrying babies on the back for 15 minutes utilizing baby-carriers.Through this comprehensive methodology, the acute effects of baby-carriers on postural balance in both infants and their mothers will be examined, shedding light on the intricate dynamics involved in this mode of carrying and its impact on the overall balance of the individuals involved.

Keywords

Citation

Page Views

2

File Downloads

0

Sustainable Development Goals