Publication:
METABOLIC SYNDROME AND MICROBIOTA

No Thumbnail Available
Date
2024-03-18
Authors
Şekerli Z.
Güneş Bayır A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Metabolik sendrom; vücuttaki bir dizi risk faktörünün birleşimiyle ortaya çıkan karmaşık bir durumdur abdominal yağlanma, yüksek kan basıncı, insülin direnci ve dislipidemi gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle tanımlanır. Son yıllarda, sindirim sistemindeki mikroorganizmaların (mikrobiyota) metabolik sendromun gelişimi üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalar önemli bir ilgi odağı haline gelmiştir. Metabolik sendromun patogenezi, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle karmaşık bir şekilde şekillenir. Özellikle, barsak mikrobiyotasının dengesizliği, metabolik sendromun oluşumunda potansiyel bir etken olarak öne çıkmaktadır. Mikrobiyotanın dengesizliği, barsak bariyerinde bozulmaya, düşük dereceli inflamasyona ve metabolik süreçlerde değişikliklere yol açarak insülin direnci gibi temel bileşenlerle ilişkilendirilmiştir. Bu alandaki araştırmalar, sağlıklı bir mikrobiyota profilinin metabolik sendrom riskini azaltabileceğini ve belirtilerini hafifletebileceğini öne sürmektedir. Bununla birlikte, spesifik mikrobiyota bileşenlerinin ve metabolik sendrom arasındaki korelasyonun tam olarak anlaşılması için daha fazla çalışma gerekmektedir. Mikrobiyota manipülasyonunun, metabolik sendromun önlenmesi ve tedavisinde potansiyel bir strateji olabileceği düşünülmektedir. Probiyotikler, prebiyotikler ve diyet değişiklikleri gibi yaklaşımlar, mikrobiyota sağlığını iyileştirmeye ve metabolik sendrom belirtilerini yönetmeye yönelik umut verici bulgular sunmaktadır. Sonuç olarak, metabolik sendrom ile mikrobiyota arasındaki ilişki karmaşıktır ve henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Ancak, bu alandaki araştırmaların ilerlemesi, metabolik sendromun önlenmesi ve tedavisinde yeni ve etkili stratejiler geliştirilmesine ışık tutabilir. Bu derleme, literatürden yararlanarak metabolik sendrom ile mikrobiyota arasındaki ilişkinin karmaşıklığını ve potansiyel tedavi yöntemlerini vurgulamayı amaçlarken detayları belirtmek yerine genel bir bakış sunarak, bu alandaki araştırmaların önemini vurgulamayı hedeflemektedir. Anahtar kelimeler: Mikrobiyota, Metabolik sendrom, Bağırsak mikrobiyotası, İnsülin direnci, Probiyotik
Metabolic syndrome is a complex condition that arises from a combination of various risk factors in the body, defined by the confluence of factors such as abdominal obesity, high blood pressure, insulin resistance, and dyslipidemia. In recent years, research on the effects of microorganisms (microbiota) in the digestive system on the development of metabolic syndrome has become a significant focus of interest. The pathogenesis of metabolic syndrome is shaped in a complex manner by the interaction of genetic and environmental factors. Particularly, imbalance in gut microbiota emerges as a potential factor in the formation of metabolic syndrome. Imbalance in the microbiota has been associated with disturbances in gut barrier function, low-grade inflammation, and alterations in metabolic processes, including insulin resistance, which are fundamental components of metabolic syndrome. Research in this field suggests that a healthy microbiota profile may reduce the risk of metabolic syndrome and alleviate its symptoms. However, further studies are needed to fully understand the correlation between specific microbiota components and metabolic syndrome. Manipulation of the microbiota is considered a potential strategy for the prevention and treatment of metabolic syndrome. Approaches such as probiotics, prebiotics, and dietary changes offer promising findings for improving microbiota health and managing metabolic syndrome symptoms. In conclusion, the relationship between metabolic syndrome and the microbiota is complex and not yet fully understood. Nevertheless, progress in research in this area may shed light on the development of new and effective strategies for the prevention and treatment of metabolic syndrome. This review aims to highlight the complexity of the relationship between metabolic syndrome and microbiota and potential treatment methods by making use of the literature, and to emphasize the importance of research in this field by providing a general overview rather than specifying details. Keywords: Microbiota, Metabolic syndrome, Gut microbiota, Insulin resistance, Probiotics
Description
Keywords
Veteriner Bilimleri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Tarımsal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji, Veterinary Sciences, Food Hygiene and Technology, Agricultural Sciences, Health Sciences, Natural Sciences, Engineering and Technology, Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE), Klinik Tıp (MED), Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG), Temel Bilimler (SCI), Bitki ve Hayvan Bilimleri, Doğa Bilimleri Genel, VETERİNERLİK BİLİMLERİ, ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER, Agriculture & Environment Sciences (AGE), Clinical Medicine (MED), Engineering, Computing & Technology (ENG), Natural Sciences (SCI), PLANT & ANIMAL SCIENCE, NATURAL SCIENCES, GENERAL, VETERINARY SCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, At, Veterinerlik (çeşitli), Genel Veterinerlik, Multidisipliner, Equine, Veterinary (miscellaneous), General Veterinary, Multidisciplinary
Citation
Şekerli Z., Güneş Bayır A., \"METABOLIC SYNDROME AND MICROBIOTA\", MIDDLE EAST 9. INTERNATIONAL CONFERENCE , Bayrut, Lübnan, 13 - 15 Mart 2024, ss.453-454
Page Views

6

File Downloads

0

Sustainable Development Goals