Publication:
tüberküloz tanı ve tedavi rehberi çocukluk çağı tüberkülozu

Date
2019-01-01T00:00:00Z
Authors
Özçelik, Hayriye Uğur
Çakır, Erkan
İnce, Erdal
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Citation
Özçelik H. U. , Çakır E., İnce E., -tüberküloz tanı ve tedavi rehberi çocukluk çağı tüberkülozu-, Teknik Rapor, ss.135-154, 2019
Sustainable Development Goals