Publication:
Paratiroit Nakli İmmünolojisi

No Thumbnail Available
Date
2019-04-01T00:00:00Z
Authors
Ayşan, Mustafa Erhan
Göncü, Beyza Servet
Yücesan, Emrah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Paratiroit nakli, kalıcı hipoparatiroidinin tek tedavi seçeneğidir. Diğer organ nakillerinde olduğu gibi greft fonksiyonunun artırılması için alıcı-verici uyumu paratiroit nakli için de çok önemlidir. Paratiroit nakli (bazı özel vakalar dışında) doğası gereği immünsupresyonsuz olarak gerçekleştirilmek zorunda olduğu için başarılı nakiller yapmak oldukça güçtür. Bu güçlüğü aşabilmek için elimizde güvenilir parametreler olmalıdır. İlk paratiroit naklinin yapılmasından günümüze kadar geçen yaklaşık 100 yıl içinde ne yazık ki A, B, 0 uyumu dışında üzerinde konsensus sağlanan bir kriter yoktur. Literatürde bu konudaki bilgi miktarı yetersiz olduğu gibi üstelik var olan bilgilerin doğruluğu da şüphelidir. Konu üzerinde daha fazla çalışma yapılmalıdır. Bu gerçekleşene kadar paratiroitte immünsüpresyon yapılmaksızın yüksek başarı oranıyla ve uzun greft fonksiyonu gösteren allo-nakiller yapmak zor görünmektedir.
Description
Keywords
Citation
Ayşan M. E. , Göncü B. S. , Yücesan E., -Paratiroit Nakli İmmünolojisi-, Türkiye Klinikleri, İmmünoloji ve Alerji, cilt.12, sa.1, ss.31-38, 2019
Page Views

5

File Downloads

0

Sustainable Development Goals