Publication:
Titanium Platelet Rich Fibrin (T-PRF) Applications in the Treatment of Localized Gingival Recessions; Case Series

No Thumbnail Available
Date
2019-09-30
Authors
Ercan, Esra
Tunalı, Mustafa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
P-331Lokalize Dişeti Çekilmeleri Tedavisinde Titanyum Plateletten Zengin Fibrin (T-PRF) Uygulamaları; Vaka SerisiBilge Cansu Uzun1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı31Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Manisa2.anakkale Onsekiz Mart .niversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Periodontoloji Anabilim Dalı, .anakkale3Bezmialem Vakıf .niversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbulLokalize dişeti .ekilmeleri bir.ok fakt.re bağlı olarak meydana gelmektedir. Sert travmatik fır.alama alışkanlığı, keratinize dokununyetersiz olması, dişin pozisyonu, ortodontik tedaviler sonucu alveol kemiğin incelmesi ve okluzal travma dişeti .ekilmelerinesebep olabilir. Dişeti .ekilmelerinin sonucunda .ekilme b.lgelerinde plak kontrolü azalabilir bu durumdiş hassasiyetlerineve k.k yüzey .ürüklerine neden olabilir. Dişeti .ekilmelerinin oluşmasında .nemli fakt.rler olan gü.lü kas etkilerini azaltmak vesığ vestibul derinliği arttırmak i.in yeni cerrahi y.ntemler geliştirilmektedir.Bu vaka serisinde 5 tane Miller I-II lokalize dişeti .ekilme defektinin cerrahi tedavisi ve 6 aylık takibi anlatılmıştır. Başlangı. .ekilmederinlikleri ortalama 4 mm, yapışık dişeti genişliği ortalama 3,25 mm idi. T-PRF kullanılarak,Modifiye tünel veya .ift Papily.ntemleri ile beraber frenulum kas bağlantıları uzaklaştırılarak ve vestibul derinlik arttırılarak apikaldeki stres elimine edildi. 6aylık takip sonucunda lokalize dişeti .ekilmelerinde % 80 oranında tam k.k kapanması ve ortalama 3,7 mm yapışık dişeti genişliğindeartış elde edildi. T-PRF, lokalize dişeti .ekilmelerinin tedavisinde hücresel g..ü sağlayan yapı iskelesi ve tamamen otojenbiyolojik .zellikleri sayesinde estetik ve fonksiyonel başarılı sonu.lar sağlamıştır.Anahtar Kelimeler: Dişeti .ekilmesi, T-PRF, k.k kapanması,estetikP-331Titanium Platelet Rich Fibrin (T-PRF) Applications in the Treatment of Localized Gingival Recessions; Case SeriesBilge Cansu Uzun1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı31Manisa Dental Hospital Clinic of Periodontology, Manisa2.anakkale Onsekiz Mart University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, .anakkale3Bezmialem Vakıf University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İstanbulLocalized gingival recessions can occur due to many factors. Hard tooth- brush habits, less keratinizeed tissue, tooth position,reduced alveolar bone plate thickness after orthodontic treatment and occlusal trauma can cause gingival recessions. Plaquecontrol can be reduced as a result of gingival recessions that can lead to tooth hypersensitivity and caries on the rootsurface. New surgical methods have been developed to reduce the effects of strong muscle and increase shallow vestibuledepth which are important reasons for gingival recessions. In this case series, surgical treatment of 5 Miller I-II localized gingivalrecession defects and and 6-month follow-up are described. Initial average gingival recession depth was 4 mm and averagekeratinized gingival width was 3.25mm. Gingival apical stress was eliminated by removing frenulummuscle attachment and increasingthe vestibul depth which was performed with modified tunel technique or double papil flep using T-PRF.This case series was obtained 80% completed root covarage and avarage 3,7mm keratinized tissue gain at follow up 6 months.T-PRF has aesthetic and functional successful results in the treatment of localized gingival recessions due to it’s pure autogenousbiological properties and its scaffold that providing cellular migration.Keywords: Gingival recession, T-PRF, root coverage, estheticTürk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Poster Bildiriler Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 7.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica} span.s1 {font: 5.5px Helvetica} 840
Description
Keywords
Ercan E., Tunalı M., -Titanium Platelet Rich Fibrin (T-PRF) Applications in the Treatment of Localized Gingival Recessions; Case Series-, TDB Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 Eylül - 07 Ekim 2019, ss.840
Citation
Page Views

6

File Downloads

0

Sustainable Development Goals