Publication:
[The frequency and properties of REM related obstructive sleep apnea among the patients with mild related obstructive sleep apnea].

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-01
Authors
Kutbay, Özçelik
Akkoyunlu, MUHAMMED EMİN
BOSTANLı, P
Bayram, MEHMET
ATAHAN, E
SEZER, M
Karaköse, FATMANUR
KART, L
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Hafif obstrüktif uyku apneli hastalarda REM ile ilişkili obstrüktif uyku apne sıklığı ve özellikleri Giriş: REM ile ilişkili obstrüktif uyku apne (OUA), “Hafif ve orta OUA olgularında daha fazla görülmesi nedeniyle uykuda solunum bozuklukları spektrumunun erken bir işareti midir?” yoksa “Tamamen ayrı bir antite midir?” sorusuyla araştırmacıların son zamanlarda oldukça dikkatini çekmektedir. Bu çalışmada, hafif OUA tanılı hastalar arasında REM ile ilişkili OUA hastalarının sıklığını ve diğer hafif OUA tanılı hastalardan farkını görmek; ayrıca REM ile ilişkili OUA hastalarında gündüz aşırı uykululuk ile apne ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: 1 Ağustos 2010 ile 29 Şubat 2012 tarihleri arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Uyku Laboratuvarında polisomnografi tetkiki yapılan toplam 1267 hasta arasından, 134 hafif OUA [Apne hipopne indeksi (AHİ)= 5-15] tanılı hasta retrospektif olarak değerlendirildi. REM AHİ/non-REM AHİ ≥ 2 olan ve non-REM AHİ < 15 olanlar; REM ile ilişkili OUA olarak kabul edildi. Bulgular: Toplam 134 hafif OUA tanılı hastadan 80 (%59)’i REM ile ilişkili OUA olarak değerlendirildi. REM ilişkili OUA ve diğer hafif OUA’lılar yaş, cinsiyet, gündüz aşırı uykululuk, beden kitle indeksi, boyun çevresi ve ek hastalık varlığı açısından karşılaştırıldığında; REM ile ilişkili OUA grubunda yalnızca yaş ortalaması anlamlı olarak düşük bulundu. REM ile ilişkili OUA grubunun %87.3’ünde REM AHİ 15’in üzerinde; %39.3’ünde 30’un üzerindeydi. REM ile ilişkili OUA olgularında; REM AHİ ile gündüz aşırı uykululuk semptomu arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p= 0.81). Sonuç: Hafif OUA olguları arasında, REM ile ilişkili OUA grubunun yaş ortalamasının daha düşük olması, REM OUA’nın “uykuda solunum bozuklukları spektrumunun erken bir işareti” olabileceğini düşündürebilir. Bu grup hastaların klinik takibinin bu sorunun cevabı açısından yararlı olacağı kanısındayız.
Description
Keywords
Citation
Kutbay Ö., Akkoyunlu M. E. , BOSTANLı P., Bayram M., ATAHAN E., SEZER M., Karaköse F., KART L., -[The frequency and properties of REM related obstructive sleep apnea among the patients with mild related obstructive sleep apnea].-, Tuberkuloz ve toraks, cilt.61, ss.283-7, 2013
Page Views

2

File Downloads

7

Sustainable Development Goals