Publication:
Uzun Süreli ve Düşük Doz Siklosporin Kullanımının Böbrek Dokusu Üzerine Apopitotik Etkileri

Date
2014-03-09
Authors
Garip, Aylin
Uzak, Emirhan
TOK, OLGU ENİS
ESREFOGLU, MUKADDES
AKTAS, R. G.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Garip A., Uzak E., TOK O. E. , ESREFOGLU M., AKTAS R. G. , -Uzun Süreli ve Düşük Doz Siklosporin Kullanımının Böbrek Dokusu Üzerine Apopitotik Etkileri-, 3. Cerrahpaşa Bilim Günleri, İstanbul, Türkiye, 08 March 2014, ss.52
Citation
Sustainable Development Goals