Publication:
Temel Mitokondriyal Tıp

No Thumbnail Available
Date
2019-10-01
Authors
Bektay, Muhammed Yunus
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Bilimsel ve teknolojik gelişime rağmen toplumdaki hastalık yükümüzün yaklaşık yüzde 90’ını Multifaktoriyal Kronik- Kompleks Hastalıklar oluşturmaktadır. Kronik Kompleks hastalıklarda ortak etyoloji Oksidatif Stres olup, patogenezi hücre düzeyinde başlatan ve uzun süre gizli/latent hasara neden olan ve son aşamalarında klinik tablonun ortaya çıkmasıyla ancak anlaşılabilecek hücresel düzeyde bir zedeleyicidir.Oksidatif stres hasarı Mitokondriyal Disfonksiyon’a yol açarak organizmada enerji (ATP) sentezini azaltmakta ve ardından değişen fonksiyonel, yapısal ve epigenetik Denge ve Adaptasyonun Bozulması’na neden olarak, iç içe geçmiş karmaşık klinik tablolar nedeniyle tanı ve tedaviyi güçleştirmektedir.Neredeyse tüm zedeleyiciler serbest radikal üretimini arttırarak, hücre zarı, mitokondri, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği dahil tüm membranöz yapıların hasarlanmasına ve bir dizi fonksiyon bozukluğuna neden olurlar. Yaklaşmakta olan, Kronik Hastalıklar Tsunamisi diyebileceğimiz, bu tür hastalıklarla kalıcı şekilde baş edebilmek için Etyo-patogenez, Fizyopatoloji ve Biyokimya bilgisinin tıbbi tanı ve tedavide kullanılması Kişiye Özel Bütüncül Tıp Yaklaşımının Temelidir.Bunu yapabilmenin ilk basamaklarından biri de Mitokondriyal Tıp bilgisine sahip olmaktır. Bu amaçla sağlık profesyonelleri için Türkçeye tercümesini kazandırdığımız Temel Mitokondriyal Tıp kitabının camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.
Description
Keywords
Citation
Bektay M. Y. , Romatoid Artirit, -Temel Mitokondriyal Tıp-, Anna Gvozdjáková,Abdurrahim Koçyiğit,Murat Baş, Editör, Celsus Kitabevi, İstanbul, ss.201-247, 2019
Page Views

108

File Downloads

0

Sustainable Development Goals